xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Styrket indsats for børn og unge som pårørende

Projekter

Sundhedsstyrelsen har i juli 2016 tildelt midler til følgende fem projekter:

  • Region Hovedstaden til projekt ”Hånd i hånd”
  • Region Sjælland til projekt ”Kræfter i spil. Systematisk tidlige identifikation af børnefamilier med kræft hos mor eller far”
  • Region Nord til projekt ”Gruppeforløb for søskende til handicappede børn”
  • Sønderborg Kommune til projekt ”Støtte i opvæksten”
  • Psykiatrifonden til projekt: ”Hele vejen rundt - bedre børnegrupper med familieinddragelse”

Baggrund

Kommuner, regioner og private organisationer blev inviteret til at søge på puljen "Styrket indsats for børn og unge som pårørende".

I satspuljeaftalen for sundhedsområdet i perioden 2016-2019 havde regeringen og de øvrige satspuljepartier afsat midler til en styrket indsats for børn og unge som pårørende, hvis forældre eller søskende har en psykisk sygdom eller en alvorlig somatisk sygdom.

Puljen blev opslået på Sundhedsstyrelsens hjemmeside den 12. april 2016, og der var ansøgningsfrist den 28. april 2016.

Formål med puljen

Formålet med puljen var at opspore eller helt undgå mistrivsel hos barnet eller den unge, som måtte opstå i forbindelse med forældres eller søskendes alvorlige sygdomsforløb.

Mere end 120.000 børn og unge har forældre eller søskende med psykisk eller alvorlig somatisk sygdom. Mindst 80.000 børn og unge har en mor eller far, der har en psykisk lidelse, mens omkring 42.000 børn og unge er pårørende til alvorligt somatisk syge forældre. Børn, som oplever alvorlig sygdom eller dødsfald som følge heraf i den nærmeste familie, er i risiko for selv at udvikle psykiske og psykosociale virkninger, som følge af de belastninger, der er udsat for. Børn, som vokser op i familier med psykiske lidelser, har øget risiko for selv at udvikle psykisk sygdom.

Satspuljen ”Styrket indsats for børn og unge som pårørende” blev udmøntet med i alt 9 mio. kr.

Puljen blev afviklet med udviklingsprojekter, der byggede videre på allerede eksisterende erfaringer fra lignende projekter med børn og unge som pårørende.

Puljen blev afviklet i perioden august 2016 – juni 2019 med fokus på at styrke indsatsen i regioner, kommuner og civilsamfund i forhold til målgruppen børn og unge i alderen 5 - 18 år.

Puljen kunne ansøges af kommuner, regioner og private organisationer.

Opdateret 16 NOV 2018