xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA

Det overordnede formål med Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA er at fastholde en lav forekomst af sygdom forårsaget af den resistente stafylokokbakterie Methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA).

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 27 SEP 2016

Vejledningen fokuserer på sundhedsvæsenets indsats i forhold til at begrænse sygdom og spredning af MRSA på hospitaler, på plejehjem og andre steder, hvor syge og svækkede personer opholder sig. Det skyldes, at personer, der i forvejen er syge eller svækkede, er i størst risiko for at få alvorlig sygdom forårsaget af MRSA.

Vejledningens hovedpunkter

  • Kriterierne for anmeldelse af MRSA
  • Risikosituationerne for MRSA
  • Undersøgelse for MRSA
  • Behandling af MRSA-positive
  • Opfølgning efter behandling
  • Særlige regler for sundhedspersonale
  • Særlige regler for behandling af husdyr-MRSA
  • Behandling af MRSA hos nyfødte
  • Infektionshygiejniske retningslinjer

English version 

Guidance on Preventing the Spread of MRSA, 3rd edition

Bilag

Information om behandling af MRSA-bærertilstand

Information om husdyr-MRSA (MRSA 398)

Skema 1a (almene risikosituationer) og 1b (specielle risikosituationer)

Skema 2: Tidspunkter for kontrol efter behandling

Skema 3: Podning og isolation ved indlæggelse

Dispensation af 20. november 2006 (Beskæftigelsesministeriet)

Personligt MRSA-kort 

Øvrige materialer

Notat - Information til tandlægepersonale om MRSA 23. marts 2017

Håndtering af MRSA hos migranter 2. udgave 18. februar 2016

Målgruppe for vejledningen

Vejledningen henvender sig til ledelse og personale inden for hele sundheds- og plejeområdet, dvs. hospitaler, herunder privathospitaler, plejesektor, kommunal sundhedstjeneste samt klinikker uden for hospitaler, herunder alment og andre praktiserende speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter etc. Vejledningen beskriver ansvarsfordelingen mellem den behandlende læge, de klinisk mikrobiologiske afdelinger, de infektionshygiejniske enheder, MRSA-enhederne, Statens Serum Institut, Styrelsen for Patientsikkerhed, m.fl. 

Udgangspunktet for vejledningen er, at personer med MRSA har samme krav på sundhedsydelser som alle andre. De har ret til at blive indlagt på en hvilken som helst hospitalsafdeling, som kan behandle deres grundlidelse, og de har ret til at deltage i sociale aktiviteter, genoptræning m.m. på plejehjem og lignende steder.

Det er således først og fremmest personalet, der gennem hygiejniske forholdsregler skal forebygge spredning.

Notat vedrørende vejledning til tandlægepersonale

Sundhedsstyrelsen har modtaget flere spørgsmål fra tandlæger om MRSA efter udsendelsen af 3. udgave af Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA (september 2016). Sundhedsstyrelsen har derfor udarbejdet et notat med information til tandlægepersonale om MRSA.

Information til tandlægepersonale om MRSA

Oversatte informationsbreve

Engelsk

Treatment of MRSA carriers

Information on livestock-associated MRSA 07.02.17

Arabisk

Information om behandling af MRSA-bærertilstand (version 19.10.16) Arabisk

Information om husdyr-MRSA (MRSA 398) Arabisk

Litauisk

Information om behandling af MRSA-bærertilstand (version 19.10.16) Litauisk

Information om husdyr-MRSA (MRSA 398) Litauisk

Polsk

Information om behandling af MRSA-bærertilstand (version 19.10.16) Polsk

Information om husdyr-MRSA (MRSA 398) Polsk

Rumænsk

Information om behandling af MRSA-bærertilstand (version 19.10.16) Rumænsk

Information om husdyr-MRSA (MRSA 398) Rumænsk

Russisk

Information om behandling af MRSA-bærertilstand (version 19.10.16) Russisk

Information om husdyr-MRSA (MRSA 398) Russisk

Ukrainsk

Information om behandling af MRSA-bærertilstand (version 19.10.16) Ukrainsk

Information om husdyr-MRSA (MRSA 398) Ukrainsk

Håndtering af MRSA hos migranter

Håndtering af MRSA hos migranter, 2. udgave (18. februar 2016) 

Andre links

Infektionshygiejniske retningslinjer for MRSA, Statens Serum Institut

Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af MRSA nr. 1002 af 06.10.2006