xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Antibiotikaresistens

Antibiotika er lægemidler, der bruges til at behandle bakterielle infektioner i mennesker og dyr. Der findes mange slags antibiotika - penicillin er den mest kendte. Antibiotika spiller en nøglerolle i behandlingen af infektioner og har gennem tiden reddet millioner af menneskeliv. Men antibiotika bliver ikke ved med at virke, hvis der bruges for meget af det. Og antibiotikaresistens er et hastigt voksende problem, både i Danmark og i resten af verden.

FN’s verdenssundhedsorganisation WHO har udpeget antibiotikaresistens som en af de største nuværende trusler mod verdensbefolkningens sundhed. På verdensplan har et stigende og ukontrolleret forbrug af antibiotika til både dyr og mennesker ført til en tilsvarende ukontrolleret udvikling af resistente bakterier.

Antibiotikaresistens betyder, at bakterier, der kan gøre mennesker syge, og som før kunne bekæmpes med antibiotika, nu i stigende grad bliver modstandsdygtige (resistente) overfor antibiotika. Det betyder, at det antibiotika der før kunne bekæmpe sygdommen ikke længere virker.

Bakterier udvikler hele tiden nye modstandsmekanismer (resistensmekanismer), men et højt forbrug af antibiotika fremmer denne proces. Bakterie-infektioner hos mennesker bliver således vanskeligere, dyrere og i nogle tilfælde umulige at behandle. Det sidste er vi ikke nået til i Danmark endnu, men det er vigtigt, at der sættes ind for at dæmme op for den negative udvikling.

Opdateret 28 JUL 2022