xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­styrelsen anbefaler HPV-vaccination af piger i 12-års-alderen

Data peger ikke på en sammenhæng mellem HPV-vaccinerne og syndromerne POTS og CRPS. Det konkluderer Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), der netop har afsluttet en sikkerhedsvurdering af HPV-vaccinerne. Sundhedsstyrelsen er tilfreds med, at der nu er en afklaring og håber, at flere vil tage i mod tilbuddet om HPV-vaccination.

05 NOV 2015

Data peger ikke på en sammenhæng mellem HPV-vaccinerne og syndromerne POTS og CRPS. Det konkluderer Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), der netop har afsluttet en sikkerhedsvurdering af HPV-vaccinerne. Sundhedsstyrelsen er tilfreds med, at der nu er en afklaring og håber, at flere vil tage i mod tilbuddet om HPV-vaccination.

Sundhedsstyrelsen anbefaler piger i 12-års-alderen at lade sig vaccinere mod livmoderhalskræft. Derfor glæder konklusionen på EMAs sikkerhedsvurdering Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm: 

”Jeg synes, det er vigtigt, at vi med den nye sikkerhedsvurdering kan berolige de piger og deres familier, der står overfor at skulle HPV-vaccineres med, at der ikke er tegn på sammenhæng med udvikling af syndromerne POTS og CRPS. Vi har aldrig benægtet, at der kan være bivirkninger ved vaccinationer, men vores vurdering har hele tiden været, at fordelene ved at blive vaccineret overstiger mulige skadevirkninger. Og vi har været bekymrede for, at nogle familier kan have valgt vaccinen fra på grund af debatten om bivirkninger, og at det derfor lader pigerne ubeskyttet overfor HPV-infektion. Livmoderhalskræft er en forfærdelig sygdom, som hvert år rammer cirka 400 danske kvinder, heraf mange unge, og som hvert år koster cirka 100 dødsfald. Men det er en sygdom, vi kan udrydde gennem et effektivt vaccinations- og screeningsprogram.” 

HPV-vaccinen mod livmoderhalskræft har siden 2009 været et gratis tilbud i det danske børnevaccinationsprogram. 

Fokus på patienter med uafklarede symptomer

Mange piger og unge kvinder med uafklarede symptomer er blevet henvist til regionernes tilbud for piger med mistanke om bivirkninger efter HPV-vaccination. Sundhedsstyrelsen vil gerne sikre, at de modtager et hensigtsmæssigt tilbud. Der har været stor interesse for tilbuddet, og der er fortsat et stort antal danske piger, som er blevet henvist til afdelingerne. 

Det er vigtigt for Sundhedsstyrelsen, at der er gode faglige rammer for udredning og behandling, siger Søren Brostrøm:  

”Patienter med uafklarede symptomer skal sikres, at de får ensartede tilbud på tværs af landet. Sammen med regioner og fagfolk er vi gået i gang med et arbejde, hvor vi ser på tilrettelæggelse af indsatsen for patienter med uklare symptomer, så de kan få den rette udredning og behandling. Vi regner med, at det munder ud i en række anbefalinger for henvisning, visitation, udredningsforløb og behandlingsmuligheder, med fokus på en tværfaglig tilgang.”

HPV-vaccinen kan som al anden medicin have bivirkninger. Sundhedsstyrelsen holder sig derfor løbende orienteret på området blandt andet gennem dialog med Lægemiddelstyrelsen og fagfolkene i sygehusvæsenet, og gennem den ny forskning, der igangsættes og publiceres.

Nyhed fra Lægemiddelstyrelsen

Nyhed fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

Nyhed fra Sundheds- og Ældreministeriet



This text in English: The Danish Health Authority recommends HPV vaccination for 12-year-old girls