xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Børns brug af skærm påvirker deres koncentrationsevne

En ny rapport har undersøgt sammenhængen mellem børn og unges skærmbrug og deres evne til at koncentrere sig i for eksempel deres skolegang uden at blive distraheret. Undersøgelsen viser, at skærmbrug kan påvirke børns koncentrationsevne både positivt og negativt afhængigt af situationen.

18 JAN 2024

Når det tikker ind med private beskeder og notifikationer på børns private skærme midt i undervisningen, påvirker det deres koncentration. Ikke kun hos dem, der sidder med mobilen, men også hos de andre elever. Det er et af fundene i en ny rapport, som undersøger sammenhængen mellem børn og unges koncentrationsevne og deres skærmbrug.

”Vi kan se, at det påvirker børns koncentrationsevne og forstyrrer deres faglige præstation, når der er adgang til privat skærmbrug i undervisningen. Og det, at skærmene kan forstyrre hele læringsmiljøet, understreger, hvor vigtigt det er, at vi drøfter brugen af mobiltelefoner i skoletiden”, siger sektionsleder Maja Bæksgaard Jørgensen.

Rapporten har ikke undersøgt brugen af skærm som led i undervisningen.

Baggrund for undersøgelsen

Børns og unges skærmvaner har været i fokus i flere år, blandt andet ud fra hvordan skærmbrug påvirker deres sundhed og trivsel. I 2019 etablerede Sundhedsstyrelsen det nuværende Nationale Center for Mental og Digital Sundhed, som har bidraget med litteraturstudier om bl.a. søvn, fysisk aktivitet, sociale relationer og stress relateret til unges brug af digitale medier. På baggrund af resultaterne herfra har Sundhedsstyrelsen udarbejdet otte anbefalinger til voksne, familier og børn og unge med fokus på at minimere de negative sundhedseffekter af skærmbrug i fritiden.

Centerets vidensgrundlag er nu udvidet med dette litteraturstudie af sammenhængen mellem skærmbrug og koncentrationsevnen.

 

Om rapporten

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, har på vegne af Sundhedsstyrelsen gennemgået den eksisterende litteratur om sammenhængen mellem skærmbrug og koncentration blandt børn og unge i alderen 6-25 år.

 

Resultaterne bliver i denne rapport belyst ud fra:

  1. den samlede tid brugt på skærme
  2. brugen af flere digitale medier på samme tid (mediemultitasking)
  3. fjernsynsbrug
  4. brugen af videospil (gaming).

 

Læs den fulde rapport her