xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Behandlingsmuligheder på kønsidentitets­klinikker

Hvis du oplever uoverensstemmelse mellem dit fødselstildelte køn og din kønsidentitet, kan du søge hjælp flere steder. Her kan du læse om dine behandlingsmuligheder, både når det gælder afklarende rådgivning, udredning, hormonbehandling og kønsmodificerende kirurgi.

Hvis du som voksen ønsker sundhedsfaglig hjælp ved en af de tre offentlige kønsidentitetsklinikker i Aalborg, Odense eller København, skal du have en henvisning fra din praktiserende læge. Det er også muligt mod egenbetaling at få behandling ved en privatpraktiserende speciallæge i gynækologi, såfremt det private tilbud lever op til kravene i Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold. Der gives ikke tilskud til psykologhjælp, men sygehusene kan tilbyde afklarende og støttende samtaler som led i et udrednings- og behandlingsforløb.

Hvis du er under 18 år, skal du have en henvisning til Rigshospitalet, som er det eneste sted, der tilbyder behandling til børn og unge.

Der findes også en række interesseorganisationer, hvor du kan finde information om mulighederne og få rådgivning, uanset din alder. Flere organisationer yder også rådgivning til pårørende. Før en læge kan iværksætte behandling, skal der foreligge en klar sundhedsfaglig vurdering og begrundelse. Det første skridt er derfor altid en udredning.


Udredning

Før en læge kan iværksætte behandling, skal der foreligge en klar sundhedsfaglig vurdering og begrundelse. Det første skridt er derfor altid en udredning. Den omfatter en vurdering af dine kønsidentitetsforhold, herunder karakteren af kønsligt ubehag.

De læger, der varetager behandlingen, skal i hvert enkelt tilfælde vurdere, hvad der er behov for af undersøgelser og samtaler, ud fra en individuel vurdering af dine forhold. Lægen skal også vurdere, om du har fysiske eller psykiske tilstande og lidelser, som kræver behandling, inden en eventuel kønsmodificerende behandling kan igangsættes – eller som taler imod hele eller dele af behandlingen.
For børn og unge er det særligt vigtigt at udelukke, at andre forhold kan forklare ønsket om at være et andet køn. Det betyder, at de fleste børn og unge i udredningsfasen vil blive vurderet af både en børnelæge og en børnepsykolog eller en børne- og ungdomspsykiater før evt. igangsættelse af medicinsk behandling.


Hormonbehandling

Hvis du som voksen tilbydes kønsmodificerende hormonbehandling, foregår det via en af de tre centre på Rigshospitalet, Odense Universitetshospital eller på Aalborg Universitetshospital, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Privatklinikker kan også opstarte hormonbehandling, men det kræver helt særlige kompetencer og interesse, og de skal følge Sundhedsstyrelsens vejledning. Vedligeholdelsesbehandlingen med kønshormoner kan varetages af din egen læge, en privatpraktiserende gynækolog eller en gynækologisk hospitalsafdeling et sted i landet. Det sker ud fra en konkret og individuel vurdering fra din behandlingsansvarlige speciallæge efter drøftelse ved multidisciplinær teamkonference, og vedligeholdelsesbehandlingen vil altid foregå i samarbejde med et af de tre centre.

Som ung i starten af puberteten kan du evt. få tilbudt såkaldte stophormoner, dvs. hormoner, der stopper eller udsætter de kropslige forandringer, der sker i puberteten. Behandling med stophormoner kræver særlig ekspertise og kan derfor kun opstartes på Rigshospitalet. Stophormoner kan som udgangspunkt først tilbydes ved det såkaldte ”Tanner stadie 2 eller højere”, dvs. ved fremkomst af de kropslige forandringer, der opstår i forbindelse med, at puberteten indtræder.

Den endelige beslutning om muligt behandlingstilbud vil foretages af et multidisciplinært team (MDT), hvor relevante fagpersoner der er involveret i udredningen deltager. 

Øvre kirurgi

Med øvre kirurgi forstås operation på bryst/brystkasse, enten ved at fjerne brysterne eller ved at forstørre brysterne f.eks. med indsættelse af implantater. Operationerne kan udføres på eller i tilknytning til de tre højt specialiserede centre i landet på hhv. Rigshospitalet i København, Odense Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital.Nedre kirurgi

Med nedre kirurgi forstås operation på indre og ydre kønsorganer. Fjernelse af kønskirtler (æggestokke og testikler) kan foregå på alle hospitaler, som i forvejen udfører disse operationer, men kun efter vurdering og henvisning fra et af de tre højt specialiserede centre. Øvrig kønsmodificerende nedre kirurgi som eksempelvis tildannelse af neopenis eller neovagina kræver særlig ekspertise og må kun udføres på Rigshospitalet.

For dig, som ønsker mandlige kønsorganer, kan man fjerne æggestokke, æggeledere, livmoder og skede samt tildanne neopenis enten ved at frigøre den forstørrede klitoris (metoidioplastik) eller ved at konstruere en penis (phalloplastik).

For dig, som ønsker kvindelige kønsorganer kan man fjerne testikler, penis og pung, samt tildanne neovagina, kønslæber og klitoris.


Ansigt og stemme

Du vil kun i meget sjældne tilfælde kunne få tilbudt kønsmodificerende operationer i ansigtet og på adamsæblet. Dette vil bero på en konkret lægelig vurdering.

Hvis du ønsker stemmetræning, kan du frit henvende dig til din bopælskommune uden henvisning fra læge.

Rigshospitalet: Center for kønsidentitet

Aalborg Universitetshospital: Center for kønsidentitet

Bemærk at link til Odense Universitetshospital opdateres senere.

Opdateret 12 JAN 2023