xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Fremtidens sundhedsvæsen og den lægelige videreuddannelse LVU

Kom med til en spændende konference med inspirerende oplæg og debatter om befolkningens behov for sundhedsydelser frem mod 2040, og hvilken udvikling det kræver af sundhedsvæsenet og de kommende speciallæger.

Konferencen afholdes i forbindelse med Sundhedsstyrelsens igangværende revision af den lægelige videreuddannelse, der skal bidrage til at, at lægernes kompetencer tilpasses behovene i fremtidens sundhedsvæsen. Revisionen er den første i mere end 20 år og skal ses i sammenhæng med væsentlige udviklingstendenser. Den har været i gang siden 2020 og afsluttes i efteråret 2022, hvor Sundhedsstyrelsen offentliggør en rapport med anbefalinger om fremtidens lægelige videreuddannelse.

På konferencen vil den lægelige videreuddannelse blive sat i sammenhæng med sundhedsvæsenets udvikling frem mod 2040, således at de næste årtiers uddannede speciallæger kan præge udviklingen og er rustet til at imødekomme behovene i fremtidens sundhedsvæsen. Dagen vil indeholde oplæg med forskellige vinkler og debatter med repræsentanter for beslutningstagere og faglige miljøer.

Målgruppe

Primært beslutningstagere, ledere og politikere i regioner og kommuner samt øvrige interessenter i sundhedsvæsenet.

Program

Du kan finde programmet her.

Der kan forekomme ændringer af programmet forud for konferencen.

Tid og sted

Onsdag den 22. juni 2022 kl. 09.30 - 15.45.

Comwell Hotel, Aarhus
Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C.  

Tilmelding

Du kan tilmelde dig her.

Ved tilmelding er det muligt at tilgå en af følgende muligheder:

  • Et link til fysisk tilstedeværelse til konferencen: 400 kr. Inklusiv frokost og forplejning
  • Et link til virtuel deltagelse (individuelt bruger log-on): 200 kr.

Seneste mulighed for tilmelding er den 12. juni 2022.

Der vil være et begrænset antal pladser, og du er først tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse. I tilfælde af overbooking forbeholder Sundhedsstyrelsen sig retten til at udvælge deltagere for at få en repræsentativ og bredt dækkende deltagerkreds.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til konferencen eller tilmeldingen, kan du skrive til SSTUddannelse@sst.dk