xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggelse af stofbrug

En af grundpillerne i den danske narkotikapolitik er en målrettet og vedholdende indsats for at forebygge, at især unge begynder at bruge stoffer, og for at sætte tidligt ind overfor et begyndende stofbrug.

Unge er den primære målgruppe for den forebyggende indsats, efterfulgt af forældre og professionelle, der arbejder med unge.

Unges brug af stoffer skyldes ofte et sammenfald af sociale, kulturelle og psykologiske faktorer. Der er derfor behov for en helhedsorienteret, flerstrenget og systematisk forebyggelsesindsats på tværs af forvaltningsområder og sektorer, grundskole- og ungdomsuddannelsesområder, festmiljøer og udsatte boligmiljøer.

Risikofaktorer

Forskningen viser, at det ofte er de samme unge, der har et stort alkoholforbrug og er dagligrygere, som ryger hash. Unge, der begynder at drikke tidligt i livet, eller som drikker meget, har en større risiko for at eksperimentere med stoffer end unge, der har et begrænset alkoholforbrug. Forebyggelse af stofbrug hænger derfor tæt sammen med forebyggelse af brug af alkohol og tobak.

Mental sundhed og trivsel er kendte beskyttende faktorer i, når det gælder stofbrug. Unge, der trives i skolen og hverdagen, har mindre sandsynlighed for at eksperimentere med stoffer. Derfor hænger fremme af mental sundhed også tæt sammen med forebyggelsesarbejdet på stofområdet.

Arenaer

De steder, hvor de unge færdes er centrale indsatsområder for den stofforebyggende indsats. Det gælder både indsatser for at forebygge, at unge begynder at bruge stoffer, og indsatser for at opspore og støtte unge med risikoadfærd. Grundskolen, ungdomsuddannelsesinstitutioner og festmiljøer er derfor centrale areneaer for indsatserne.

Opdateret 07 MAJ 2019