xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kursus for serviceteknikere i tandlæge- og dyrlægepraksis

Sundhedsstyrelsen tilbyder et kursus for serviceteknikere i grundlæggende strålebeskyttelse i tandlæge- og dyrlægepraksis. Kurset afholdes to gange om året og er af to dages varighed.

Tidspunkt og sted

Kurset afholdes på adressen Knapholm 7 i Herlev, 2. sal, tirsdag og onsdag i ugerne 16 og 40.

Kursets formål

Formålet med kurset er, at deltagerne opnår viden om grundlæggende strålebeskyttelse både teori, øvelser og praktisk arbejde med cases indenfor tandlæge- og veterinærpraksis, herunder registrering af strålingsgeneratorer og dosisberegning. Deltagerne vil med et fuldført kursus opnå det teoretiske kursuskrav for at kunne være strålebeskyttelseskoordinator i servicevirksomheder, som arbejder med røntgenapparatur i tandlæge- og veterinærpraksis.

Kursets indhold

Kurset omfatter seks fælles forelæsninger og tre måleøvelser, hvor indholdet er rettet mod de situationer, man typisk møder indenfor tandlæge- og dyrlægepraksis. Dertil omfatter kurset to parallelle sessioner med omfattende praktisk arbejde og strålebeskyttelses-cases relateret til hhv. tandlæge- og dyrlægeområdet:

Læs det aktuelle kursusprogram

Målgruppe

Målgruppen for kurset er personer med arbejdsfunktion, hvor de:

 • Arbejder med rådgivning eller registrering af strålebeskyttelsesmæssige tiltag vedr. anlæg og strålingsgeneratorer indenfor tandlæge- og veterinærpraksis.
 • Udfører installering, ændringer, modtage/statuskontrol samt eftersyn på strålingsgeneratorer indenfor tandlæge- og veterinærpraksis.

Varighed

Dag 1 starter kurset kl. 8:30 og slutter kl. 17:00

Dag 2 starter kurset kl. 8:00 og slutter kl. 14:30

Antal deltagere

Der kan maksimalt deltage 24 personer på et kursus, og der skal være minimum 12 deltagere for at kurset afholdes.  

Hvis alle pladser på kurset er optaget, tilbydes placering på først kommende ledige kursus.   

Tilmelding

Tilmelding foregår ved at skrive en mail til sis@sis.dk senest 4 uger før kursusstart.

I mailen bedes følgende oplyst:

 • Kursusnavn
 • Navn
 • Virksomhed
 • Adresse 
 • Deltagers arbejdsområde/funktion
 • Deltagers praksisområde (tandlæge/veterinær)
 • E-mail 
 • Telefonnr.
 • CVR nr. 
 • Evt. EAN nr. 
 • Evt. oplysninger der skal stå på fakturaen (f.eks. rekvisitionsnummer eller faktura-kontaktperson) 
 
Opdateret 14 DEC 2023