xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kursus for serviceteknikere i tandlæge- og dyrlægepraksis

Sundhedsstyrelsen tilbyder et kursus for serviceteknikere i grundlæggende strålebeskyttelse i tandlæge- og dyrlægepraksis. Kurset afholdes to gange om året og er af to dages varighed.

Opdateret 23 FEB 2023

Tidspunkt og sted

Kurset afholdes på adressen Knapholm 7 i Herlev, 2. sal, tirsdag og onsdag i ugerne 15 og 40.

Kursets formål

Formålet med kurset er, at deltagerne opnår viden om grundlæggende strålebeskyttelse både teori, øvelser og praktisk arbejde med cases indenfor tandlæge- og veterinærpraksis herunder registrering af strålingsgeneratorer og dosisberegning. Deltagerne vil med et fuldført kursus opnå det teoretiske kursuskrav for at kunne være strålebeskyttelseskoordinator i servicevirksomheder, som arbejder med røntgenapparatur i tandlæge- og veterinærpraksis.

Kursets indhold

Kurset omfatter 8 forelæsninger, to sessioner med praktisk arbejde med strålebeskyttelses-cases og tre måleøvelser, hvor indholdet er rettet mod de situationer, man typisk møder indenfor tandlæge- og dyrlægepraksis:

 • Introduktion og lovgivning
 • Dosisbegrebet, størrelser og enheder
 • Dosisgrænser, dosisovervågning, stråleskader og strålebiologi
 • Lovgivning
 • Krav til kvalitetssikring inden for tandlæge- og veterinærpraksis samt servicevirksomheder.
 • Teori og praktisk strålebeskyttelse inden for tandlæge- og veterinærpraksis:
  • Dosisbinding
  • Anbefalinger om afskærmning
  • Dosisberegning
  • ”Sikkerhedsafstande”
  • Procedurebeskrivelser
 • Tre øvelser, som demonstrerer afstandskvadratloven, dosis til patient og spredt stråling fra patient. 

Målgruppe

Målgruppen for kurset er personer med arbejdsfunktion, hvor de:

 • Arbejder med rådgivning eller registrering af strålebeskyttelsesmæssige tiltag vedr. anlæg og strålingsgeneratorer indenfor tandlæge- og veterinærpraksis.
 • Udfører installering, ændringer, modtage/statuskontrol samt eftersyn på strålingsgeneratorer indenfor tandlæge- og veterinærpraksis.

Varighed

Dag 1 starter kurset kl. 8:30 og slutter kl. 18:00

Dag 2 starter kurset kl. 8:00 og slutter kl. 16:30

Antal deltagere

Der kan maksimalt deltage 24 personer på et kursus, og der skal være minimum 12 deltagere for at kurset afholdes. 

Der kan kun deltage 2 personer fra samme firma på samme kursus, med mindre der er ledige pladser på kurset.

Hvis alle pladser på kurset er optaget, tilbydes placering på først kommende ledige kursus.  

Pris

Kurset koster 4.500 kr. inkl. moms, som skal indbetales før kursusstart. Der vil være frokost, rundstykker, kage, kildevand, kaffe og te inkluderet i prisen.

Tilmelding

Tilmelding foregår ved at skrive en mail til sis@sis.dk senest 4 uger før kursusstart.

I mailen bedes følgende oplyst:

 • Kursusnavn
 • Navn
 • Virksomhed
 • Adresse 
 • Deltagers arbejdsområde/funktion
 • Deltagers praksisområde (tandlæge/veterinær)
 • E-mail 
 • Telefonnr.
 • CVR nr. 
 • Evt. EAN nr. 
 • Evt. oplysninger der skal stå på fakturaen (f.eks. rekvisitionsnummer eller faktura-kontaktperson)