xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Urinprøver (H-3, C-14 og I-125)

Urinprøver

Laboratoriet kan måle indholdet af udvalgte radionuklider i væskeformige prøver. Dette gøres ved hjælp af væske-scintillation (H-3, C-14) eller lav-resolution gamma-spektrometri (I-125, NaI detektor). Metoden bruges ved måling af indhold i urin ved intern dosimetri. 

Der benyttes kalibrering udviklet specifikt for de givne radionuklider i urinprøver ved brug af certificerede standarder. Måleresultater rapporteres i Bq/g med tilhørende usikkerhed samt detektionsgrænse (ISO/IEC 11929:2019).

Laboratoriet deltager årligt i anerkendte laboratorie-sammenligninger for H-3 og C-14 (PROCORAD).

Ring eller skriv til laboratoriet, hvis du vil have foretaget målinger på urinprøver eller vil vide mere.

Opdateret 14 MAR 2024