xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Handlingsplan

Her kan du læse den nationale handlingsplan fra 2014, samt status på handlingsplanen fra 2017.

Sundhedsstyrelsen og en række andre organisationer deltog i vinteren 2013 i en faglig arbejdsgruppe, der skulle komme med anbefalinger til en handlingsplan for organdonation. Arbejdsgruppen kom med en afrapportering i januar 2014. 

Den nationale handlingsplan baserer sig på arbejdsgruppens anbefalinger og vurderinger og udkom i juli 2014.  

National handlingsplan for organdonation (2014)

Status på handlingsplan

Sundhedsstyrelsen udarbejdede i 2017 en status på den nationale handlingsplan. Den gennemgår de 23 initiativer i handlingsplanen for 2014 for at evaluere, hvorvidt målsætningerne er nået, eller om der er behov for at styrke indsatsen yderligere på det gældende område.

Status på handlingsplan (2017)

Opdateret 27 JUN 2023