xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Selvmordsforebyggelse

Opdateret 23 JUN 2023

Selvmord skyldes sjældent en enkelt årsag, men er tit et sammenfald af flere forhold og et længere forløb. Hændelsen har stor betydning for den enkelte, men nære relationer berøres ligeledes af selvmordsforsøg og selvmord.

På de psykiatriske sengeafdelinger og i den ambulante psykiatriske behandling gøres et stort arbejde for at forebygge selvmord. Psykiatrien varetager behandlingen af personer, der henvender sig med tanker om eller forsøg på selvmord, og der foregår i det daglige arbejde i psykiatrien et stort arbejde med selvmordsforebyggelse i form af observation, behandling og pleje i kritiske faser, hvor selvmordsrisikoen er betydeligt øget.

Derudover tilbydes behandling på de selvmordsforebyggende klinikker, der er et sub-akut tilbud til mennesker med selvmordstanker og/eller mennesker, som har forsøgt selvmord, og som ikke i forvejen har et behandlingstilbud i psykiatrien, men skønnes at kunne have gavn af et samtaleforløb.

Se desuden

Selvmordsforebyggelse.dk

Selvmordsadfærd hos ældre

Udgivelser

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 (2017)

Sygdomsbyrden i Danmark: Ulykker, selvskade og selvmord (2017)

Review: Forebyggelse af ældres selvmord - evidensbaseret viden (2014)

Puljer

Nye initiativer skal styrke selvmordsforebyggelsen (december 2022 - december 2025)

Udbygning af de regionale selvmords­­forebyggende centre (august 2018 - december 2020)

Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord (august 2017 - december 2020)