xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Udgifterne til insulin er høje, men der er penge at spare

Skift lægemidlet Lantus ud med det biosimilære Semglee. Så kan der potentielt spares 22 millioner kroner om året.

23 JAN 2019

Skift lægemidlet Lantus ud med det biosimilære Semglee. Så kan der potentielt spares 22 millioner kroner om året.

Der bliver købt insulin på apotekerne for over en halv milliard kroner årligt. Heraf bliver der udbetalt offentligt tilskud for knap 400 millioner til de ca. 80.000 personer, der bliver behandlet med insulin.

Der er betydelige prisforskelle mellem de forskellige basis insulinprodukter. Derfor har IRF i Sundhedsstyrelsen gennemgået insulinområdet. Konklusionen er, at der er mulighed for at opnå store besparelser. 

”Der kan potentielt opnås en besparelse på 22 millioner, hvis man anvender Semglee frem for Abasaglar KwikPen og Lantus, forudsat at vi har samme forbrug i år som i 2017. Som læge skal man være opmærksom på, at der ikke er generisk substitution mellem de biosimilære lægemidler. Kort sagt betyder det, at patienten ikke automatisk får det billigste alternativ på apoteket. Derfor skal recepten være på det ønskede produktnavn og gerne det billigste”, siger farmaceut Simon Tarp.

Når det rationelle førstevalg af basalinsulin på nuværende tidspunkt er Semglee, skyldes det, at prisen er op til 24 % billigere end de øvrige præparater med glargin 100 IE/ml (Lantus og Abasaglar KwikPen). Semglee er desuden 26 % billigere end Toujeo (ækvieffektiv dosis) samt 39 % i forhold til Tresiba.

Forbruget af specielt Lantus er irrationelt højt, da der i flere år har været et billigere biosimilært alternativ, som er Abasaglar KwikPen. I december 2018 kom der endnu et biosimilært alternativ, Semglee. 

IRF har samtidig sammen med en række specialister vurderet de penne, som bliver brugt til forskellige glargin 100 IE/ml alternativer. Vurderingen er, at der ikke er betydelige forskelle på, hvordan de er at bruge. Langt de fleste patienter vil derfor uden videre kunne skifte mellem de forskellige penne.  

Problemer med lavt blodsukker

IRF har desuden set på, hvad der er det oplagte valg til patienter med type 2 diabetes, der på grund af problemer med for lavt blodsukker (hypoglykæmi) skal have et andet produkt end de nævnte ovenfor. Her er Toujeo at foretrække frem for Tresiba, da prisen er ca. 20% lavere (ækvieffektiv dosis). Det svarer samlet til 16 millioner mindre årligt. Det nøjagtige besparelsespotentiale er dog mindre da IRF ikke mener man skal skifte en velbehandlet patient på Tresiba til Toujeo samt at IRF ikke har forholdt sig til det foretrukne valg til patienter med type 1 diabetes.

I 2017 havde ca. 25.000 personer type 1 diabetes og ca. 235.000 type 2 diabetes. Insulin bruges både til type 1 og type 2.

Tabel: Forbrugs og prisoversigt for ligeværdige basalinsulin engangspenne

Type

Lægemiddel

Præparat

Styrke

Forbrug i 2017
(1.000 DDD¤)

Pris pr. DDD­

Intermediært-virkende humant insulin

Isophaninsulin

Insulatard®

100 IE/ml

3.996

10,82

Humulin® NPH

100 IE/ml

27

10,63

Langtids-virkende insulinanaloger

Glargin

Semglee

100 IE/ml

-

10,56

Abasaglar KwikPen

100 IE/ml

490

12,28

Lantus®

100 IE/ml

6.245

13,95

Toujeo

300 IE/ml

3.034

11,89 (14,27§)

Degludec

Tresiba®

100 IE/ml

2.140

17,44

Tresiba®

200 IE/ml

2.905

17,36

IE = internationale enheder; DDD = defineret døgndosis (40 IE).

­Priserne kan skifte hver 14. dag (dags dato 9.1.2019). Aktuelle priser fremgår af www.medicinpriser.dk. Der er i dag generelt tilskud til alle basal insuliner.

¤ medstat.dk 9. januar 2019.

§ Pris korrigeret for bioækvivalens. Højere dosis af Toujeo® - cirka 20% flere IE er nødvendig for at opnå sammenlignelig effekt som med 100 IE/ml. (ref. Toujeo produktresume, Bolli et al. EDITION 3. DOM 2015, Rosenstock et al. BRIGHT. Diabetes Care 2018)

 

Opd. 26. feb. 2019