xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Mennesker med egne erfaringer med psykisk sygdom bidrager til en bedre indsats

Regioner og kommuner kan nu søge midler til at styrke deres brug af ansatte, der selv har haft en psykisk sygdom (peers), og som skal hjælpe andre med psykiske lidelser.

04 SEP 2019

For patienter der går igennem et sygdomsforløb med en psykisk lidelse, kan det være en stor hjælp at modtage støtte fra andre, der har været i samme situation. Det er formålet med peers, der er ansat til at give støtte og sparing til patienter med psykiske lidelser og dermed supplere den behandling, som de traditionelle faggrupper i psykiatrien giver. 

”For år tilbage havde vi i Danmark ikke megen erfaring med brugen af peers. Men i dag er vi et andet sted. I dag ved vi, at peers kan gøre en væsentlig forskel. Vi ved fra tidligere indsatser, at peers kan være med til at øge kvaliteten af den behandling, som mennesker med psykiske lidelser får, fordi de kan bidrage med indsigt, støtte og hjælp. Så de kan være med til at give håb og en tro på, at man kan komme sig”, siger Helene Probst, Centerchef i Center for Planlægning i Sundhedsstyrelsen.

Der har i de senere år været mange projekter i forhold til at bruge peers i psykiatrien. Peers var en ny type medarbejdere, og man har skulle gøre nogle erfaringer i forhold til, hvordan man bedst muligt får dem til at blive en del af arbejdspladsen. Derfor kan vi først nu samle viden og gode erfaringer fra forskellige projekter, så brugen af peers kan blive styrket. Derfor har Sundhedsstyrelsen udarbejdet et katalog med viden, som skal give regioner og kommuner inspiration til nye projekter og til, hvordan de kan hjælpe deres peers bedre til rette på arbejdspladsen. 

”Peers giver et andet perspektiv end traditionelle faggrupper på, hvordan man kan hjælpe patienter, der har en psykisk sygdom. Det er vigtigt at man investerer tid og ressourcer, når peers skal blive en del af arbejdspladsen, så deres kvaliteter og viden kommer i spil. Derfor skal videnskataloget bidrage med viden til, hvad nuværende og kommende arbejdspladser skal være opmærksomme på i forhold til at ansætte og støtte peers ” siger Helene Probst.

Videnskataloget kan bruges som inspiration til at søge den opslåede pulje. Puljen er udmøntet som en del af satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019-2022, hvor der er afsat 20,5 mio. kr., der går til at indføre og forankre brugen af peers. 

Information om puljen, kriterier og krav til ansøgere 

Videnskatalog til forankring og implementering af peerstøtte