xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vejen gennem et kræftforløb

Hvilke undersøgelser skal du igennem, hvis der er mistanke om, at du har kræft, og hvilke behandlinger skal du have tilbud om? Det står beskrevet i fire opdaterede beskrivelser af pakkeforløb for gynækologiske kræftformer. De er dels til fagpersoner og til patienter.

04 MAR 2019

Hvilke undersøgelser skal du igennem, hvis der er mistanke om, at du har kræft, og hvilke behandlinger skal du have tilbud om? Det står beskrevet i fire opdaterede beskrivelser af pakkeforløb for gynækologiske kræftformer. De er dels til fagpersoner og til patienter.

Sundhedsstyrelsen har udgivet fire opdaterede pakkeforløb, der beskriver forløbene, hvis man får en gynækologisk kræftform. Som noget nyt beskriver pakkerne hele forløbet - lige fra den første udredning af, om man har kræft, til opfølgningen og det løbende fokus på rehabilitering og håndteringen af senfølger. Alle pakkeforløbene er ledsaget af foldere til patienterne. 

”Informationen til patienterne fortæller helt konkret om, hvad der skal ske, og hvilke undersøgelser de skal igennem. Vores mål er, at de skal føle sig godt hjulpet til at komme igennem en tid, der er meget svær. Derfor er hensigten fra vores side, at både patienter og sundhedspersonale skal opleve, at de har det bedst mulige overblik over det samlede kræftpakkeforløb”, siger sektionsleder Astrid Nørgaard. 

De opdaterede pakkeforløb understreger, at et patientforløb for kræftpatienter ikke slutter, når behandlingen slutter. Derimod er det vigtigt, at der løbende bliver taget hånd om patientens behov - også efter behandlingen. Det kan dreje sig om behov for genoptræning. Det kan også dreje sig om hjælp til at håndtere senfølger. For eksempel kan patienterne mangle hjælp til at håndtere de seksuelle komplikationer, som er meget udbredte ved gynækologiske kræftformer. Pakkerne skal derudover fortsat sikre, at patienterne får en høj faglig kvalitet gennem hele deres forløb og en forbedret kræftoverlevelse, samt at de ikke oplever unødig ventetid.

Pakkeforløb for kræft i æggestokkene

Pakkeforløb for kræft i livmoderen

Pakkeforløb for livmoderhalskræft

Pakkeforløb for kræft i de ydre kvindelige kønsorganer