xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Der er stadig stor tilslutning til børne­vaccinations­programmet

På trods af covid-19-epidemien har der været stabil, høj tilslutning til det danske børnevaccinationsprogram i 2020 og 2021, og tilslutningen til de fleste vaccinationer er steget. Det viser ny årsrapport for børnevaccinationsprogrammet.

27 APR 2022

Selvom både 2020 og 2021 har været stærkt præget af covid-19-epidemien, har tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet været høj og stabil i hele perioden. Kun for enkelte vaccinationer blev der registeret en vis nedgang i antallet af vaccinerede børn under nedlukningen i foråret 2020, men tilslutningen til programmerne nåede sit normale niveau inden årets udgang.

”Vi er meget tilfredse med den høje vaccinationsdækning, særligt i lyset af de seneste to års pandemi. Vi har et børnevaccinationsprogram i Danmark, som vi kan være stolte af, og det er rigtig glædeligt at forældre på trods af covid-19 epidemien har bakket op om programmet,” fortæller enhedschef og overlæge i Sundhedsstyrelsen, Bolette Søborg. 

Desværre har ikke alle lande kunnet fastholde den høje tilslutning til børnevaccinationsprogrammet under pandemien. Når det er lykkedes i Danmark, kan det skyldes flere ting, fortæller Bolette Søborg:

”Vi ved, at tilliden til myndigheder er afgørende for, om man vælger at få sit barn vaccineret, og undersøgelser har vist, at tilliden til sundhedsmyndighederne i Danmark har været høj og stabil igennem hele covid-19 epidemien.  At gennemleve en epidemi kan også have givet befolkningen større forståelse for alvorligheden af smitsomme sygdomme og vigtigheden af at blive vaccineret.”

Høj tilslutning til HPV- og MFR-vaccination

Siden 2019 er der sket en stigning i tilslutningen til flere børnevaccinationer. Tilslutningen til den anden MFR-vaccination ved 4 år er steget fra 89 % af alle børn i en årgang i 2018 til 93 % i 2021, så dækningen nu er tæt på de 95 %, som WHO anbefaler. 

Det er også værd at fremhæve den høje tilslutning til HPV-vaccination for drenge. Til trods for at HPV-vaccination til drenge først blev en fast del af børnevaccinationsprogrammet i 2019, har 89 % af drenge født i 2008 modtaget første HPV-vaccination. 

”Det svarer til en tilslutning, der næsten er på niveau med pigerne, som har været en del af programmet siden 2009. 91 % af pigerne, der er født i 2008 har modtaget første HPV-vaccination. Det er en flot tilslutning, og håbet er, at den bliver endnu højere i fremtiden,” siger Bolette Søborg og nævner blandt andet den netop afsluttede informationsindsats om HPV-vaccination som et af de forhold, der sandsynligvis har været med til at sikre den høje tillid blandt forældre til HPV-vaccination.

Influenzavaccination til børn

I influenzasæsonen 2021/22 blev børn på 2-6 år for første gang tilbudt vaccination mod influenza. Formålet var dels at fremme trivslen i børnefamilier ved at forebygge sygdom blandt de vaccinerede børn og deres forældre og mindre søskende, som er i større risiko for at blive alvorligt syge af influenza, dels at forebygge spredning af influenzasmitte i samfundet og dermed reducere belastningen på sundhedsvæsenet, hvilket ikke mindst var væsentligt i lyset af covid-19 epidemien. Desværre tog kun knap 30 % af forældrene til børnene i målgruppen imod tilbuddet. 

Sundhedsstyrelsen har anbefalet, at børn på 2-6 år også bliver vaccineret i den kommende influenzasæson 2022/23, da der både kan ske en opblussen af covid-19 epidemien igen til efteråret, og der samtidig kan være øget risiko for en hård influenzaepidemi på grund af de seneste års lave forekomst af influenza.

Blandt andet på den baggrund har Sundhedsstyrelsen fået undersøgt forældres holdninger til og viden om tilbuddet. Dette vil indgå i planlægningen af næste års tilbud, blandt andet for at sikre, at forældre kan træffe deres beslutning om vaccination på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.

Vi kan lære af de målrettede covid-indsatser

”Den viden og erfaring vi har fået fra vaccinationsprogrammet mod covid-19 om at nå målgrupper, der traditionelt ikke i lige så høj grad som den samlede befolkning lader sig vaccinere, vil vi bruge fremadrettet også i forhold til børnevaccinationsprogrammet,” fortæller Bolette Søborg og nævner de mange lokale initiativer, der har været iværksat for at gøre det let for borgere at blive vaccineret mod covid-19 og givet dem mulighed for at få svar på de spørgsmål om vaccination, som de måtte have. 

”Tilliden til vaccinationsprogrammer skal ikke tages for givet, og vi vil derfor fortsat arbejde for at sikre robuste programmer, stabil tilgængelighed og høj tillid til vaccination,” siger Bolette Søborg. 

Sundhedsstyrelsen har i 2022 nedsat et Vaccinationsråd med bred faglig ekspertise, der skal rådgive Sundhedsstyrelsen om de nationale vaccinationsprogrammer. 

Læs statusrapport for årene 2019-2021

Nyt site for børnevaccinationsprogrammet

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde overblik over de forskellige vacciner, der er en del af børnevaccinationssprogrammet og se, hvornår dit barn bliver tilbudt vaccinerne. 

Sitet indeholder også informationsfilm om, hvordan en vaccination foregår, og om hvorfor vi vaccinerer børn i Danmark. Du kan også bruge vores kalenderpåmindelse til at holde styr på dit barns vaccinationer.