xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kurven er endnu ikke knækket: Der bliver stadig anvendt meget tvang i psykiatrien

Selvom regionerne i en lang årrække har arbejdet intensivt med at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien, er der fortsat for mange, der udsættes for tvang i forbindelse med indlæggelse eller under indlæggelse i psykiatrien. Brugen af tvang er desuden stigende blandt børn og unge. Det viser Sundhedsstyrelsens nyeste rapport om monitorering af tvang for perioden 1. juli 2021 – 30. juni 2022.

21 NOV 2022

I perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022 er i alt 5.519 voksne blevet udsat for tvang i psykiatrien, hvilket er et fald på 190 voksne siden forrige år, men sammenlignet med monitoreringens start i 2011-2013 er udviklingen stort set uændret. 348 børn og unge er blevet udsat for en eller flere former for tvang i samme periode, hvilket er en stigning på ca. 32 % i løbet af de seneste to år.

Antallet af gange, der anvendes fastholdelse og akut beroligende medicin med tvang er desuden steget markant, siden monitoreringens start i 2011-2013, og den enkelte udsættes i gennemsnit flere gange for de to typer tvangsforanstaltninger under indlæggelse i dag. Antallet af tvangsindlæggelser og tvangstilbageholdelser blandt voksne er stadig uændret, mens der ses en væsentlig stigning i tvangsindlæggelser blandt børn og unge. Den samlede udvikling i brugen af tvang dækker desuden over store forskelle i udviklingen i de fem regioner.

Monitorering af tvang i psykiatrien - Opgørelse for perioden 1. juli 2021 – 30. juni 2022

Væsentlige tal i tvangsmonitoreringen i perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022

  • I alt er 5.519 voksne blevet udsat for en eller flere tvangsforanstaltninger. Det er 190 færre siden 2020/2021.
  • 348 børn og unge er blevet udsat for en eller flere tvangsforanstaltninger. Det er 40 flere børn og unge under 18 år, der har været udsat for tvang siden 2020/2021.
  • Færre personer bæltefikseres. Særligt er de langvarige bæltefikseringer på tværs af landet mere end halveret siden monitoreringens start i 2011-2013.
  • Anvendelsen af fastholdelser og akut beroligende medicin med tvang er fortsat høj, og anvendelsen af de to typer tvangsforanstaltninger er steget med over 50% siden 2011-2013.