xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Nyt opdateret pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm beskriver hele patientforløbet

Sundhedsstyrelsen har revideret pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm og suppleret med materiale henvendt til almen praksis samt patienter og pårørende.

11 MAJ 2022

Ved revisionen er pakkeforløbet lagt sammen med opfølgningsprogrammet for kræft i tyk og endetarm, samt Pakkeforløb for tarmkræftmetastaser i leveren, der tidligere var selvstændige publikationer. Der er større fokus på rehabilitering, palliation og senfølger, så pakkeforløbet nu har fokus på hele patientforløbet både før, under og efter behandling.

Pakkeforløbet er opdateret med ny viden om understøttende indsatser til patienter med kræft i tyk- og endetarm. Sideløbende med behandling af kræftsygdommen kan nogle patienter med kræft i tyk- og endetarm have gavn af fysisk træning og særlig ernæring, såkaldt præhabilitering. Formålet er at styrke patientens modstandskraft i forhold til at klare den krævende kræftbehandling og at reducere risikoen for komplikationer. Efter behandlingen for kræft i tyk- og endetarm oplever nogle patienter væsentlige senfølger i form af tarmproblemer, smerter, vandladningsproblemer, seksuelle problemer og psykosociale problemer. Senfølger, som i vidtgående grad kan påvirke patientens sociale aktiviteter og livskvalitet, men som kan bedres med den rette indsats.

”Der har i mange år manglet viden og tilbud til at hjælpe patienter med senfølger til kræft. Vi er glade for at der, udover faglige kliniske retningslinjer for udredning og behandling, nu også findes faglige kliniske retningslinjer for præhabilitering og håndtering af senfølger til kræft i tyk- og endetarm, som vi kan inddrage i pakkeforløbet,” siger sektionsleder Louise Lauridsen.

Formålet med pakkeforløb for kræft er, at patienterne ikke oplever unødig ventetid, at der er høj faglig kvalitet i patientforløbet og at kræftoverlevelsen forbedres. For at sikre, at pakkeforløbet til en hver tid afspejler den nyeste viden på området, indeholder det henvisninger til faglige kliniske retningslinjer fra Dansk Colorectal Cancer Gruppe (DCCG), som løbende opdateres.

Pakkeforløbet er udarbejdet i samarbejde med førende faglige eksperter på området og med inddragelse af repræsentanter fra blandt andet Kræftens Bekæmpelse og Tarmkræftforeningen.

Pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm