xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Opdaterede rammer for tidlig opsporing af kræft

Sundhedsstyrelsen har revideret det ”diagnostiske pakkeforløb”, der beskriver forløbet for udredning, når man har uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft.

20 JAN 2022

Pakkeforløbet blev første gang udgivet i 2012. Det var dengang et nyt felt, hvor man manglede viden og erfaring. I de mellemliggende 10 år har alment praktiserende læger og sygehuse fået erfaring med at implementere pakkeforløbet, og der er lavet større undersøgelser af området. Derfor har Sundhedsstyrelsen set på pakkeforløbet igen sammen med fagfolk fra de faglige miljøer, regioner og patientforeninger.

Målgruppen for diagnostisk pakkeforløb er nu både patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft, og patienter med metastaser uden kendt primær tumor. Diagnostisk pakkeforløb beskriver den nationale ramme for disse patientgruppers forløb fra den indledende udredning til den afsluttende udredning og videre henvisning til fx et organspecifikt pakkeforløb, anden udredning eller opfølgning hos egen læge mv.

Målet med det diagnostiske pakkeforløb er at sikre hurtig udredning blandt andet i de tilfælde, hvor patienter kommer til lægen på grund af uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft, og hvor deres symptomer ikke passer ind i et af de mest hyppige sygdomsspecifikke kræftpakkeforløb. 

”Det er vigtigt med tidlig opsporing, fordi jo hurtigere man bliver udredt og kommer i den rette behandling, jo bedre bliver prognosen for ens kræftsygdom. Det, vi har fokus på i dette pakkeforløb, er at kunne be- eller afkræfte, om disse patienter har kræft, så vi hurtigt kan henvise dem videre til den udredning og behandling, de har brug for – enten hos egen læge eller på sygehuset,” siger enhedschef Tanja Popp.

Pakkeforløbet er samlet for de to patientgrupper, der har ligheder i forhold til, at deres symptomer, fund med videre ikke peger på en specifik kræfttype, og deres udredning derfor ikke kan foregå i et af de organspecifikke pakkeforløb.

”Det er nyt, at vi har et samlet pakkeforløb for disse to grupper patienter. Det er centralt for begge grupper, at der er én tovholder for udredningen. Det giver derfor god mening at samle forløb for disse patienter i ét diagnostisk pakkeforløb," siger Tanja Popp.

Med revisionen af pakkeforløbet har alment praktiserende læger nu bedre mulighed for at være tovholder for den indledende udredning inden henvisning til diagnostisk pakkeforløb, herunder for at kunne henvise til CT-skanning i alle regioner. Alment praktiserende læge har også mulighed for at henvise tidligt til udredning i diagnostisk pakkeforløb, hvis lægen vurderer det mere hensigtsmæssigt i forhold til patientens forløb. Det er vigtigt at understrege, at der skal tages individuelle hensyn til den enkelte patient, så hele udredningsforløbet og de undersøgelser, der indgår, skræddersys den enkelte patients tilstand, symptombillede, ønsker og ressourcer.

Diagnostisk pakkeforløb

Hvad er et pakkeforløb?

Et kræftpakkeforløb er et samlet tilrettelagt forløb af undersøgelser, behandling og opfølgning. Formålet med kræftpakkeforløbene er at øge og sikre kvaliteten af patientforløbet, herunder at patienterne får hurtig vished om diagnosen og undgår unødvendig ventetid. Kræftpakkeforløbene er udarbejdet for en række udvalgte kræftsygdomme og skal sikre, at alle patienter modtager behandling af ensartet høj kvalitet, uanset hvor i landet de bor.

 

De organspecifikke pakkeforløb, som vedrører kræft i et specifikt organ, for eksempel lunger eller bryst,  indeholder således forløbsbeskrivelser for både udredning og behandling på sygehuset for patienter med alarmsymptomer på kræftsygdom. 

Dette diagnostiske pakkeforløb er forskelligt fra de organspecifikke pakkeforløb ved udelukkende at have fokus på udredning af patienter, som har uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft, eller metastaser uden kendt primær tumor, som ikke peger på henvisning til et organspecifikt pakkeforløb for kræft.

 

Se oversigt over alle kræftpakkeforløb