xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Aalborg Kommune sætter fokus på arbejdet med den sidste tid

I Aalborg arbejder vi med den sidste tid på kommunens 36 plejehjem. Formålet med arbejdet er at sikre, at beboerne på kommunens plejehjem får taget stilling til den sidste tid, således man i højere grad kan tilgå denne med værdighed og omsorg.

Opdateret 04 JUL 2022

Af projektleder Tobias Bøgeskov Eriksen & projektmedarbejder Ida Valentin. Aalborg Kommune

Hvorfor er arbejdet med den sidste tid vigtigt?

På trods af, at samtalen om den sidste tid kan vække stærke følelser, er den alligevel vigtig at tage for at afklare beboernes ønsker og behov. På den måde kan vi give beboerne en værdig sidste tid på deres præmisser. Plejeboligchef Rikke Petersen Ravn udtaler:

”Selvom det er svært at tale om døden, ved vi, at mange ældre faktisk gerne vil tale om den sidste tid”.

Derfor er det vigtigt, at vi bliver bedre til at invitere til samtalen, således vi kan efterleve beboernes ønsker.

Erfaringer på baggrund af arbejdet med den sidste tid

På plejehjemmet Solsidecentret i Nibe har man de seneste år deltaget i Dansk Selskab for Patientsikkerheds projekt ‘Den sidste tid’. Projektet har medført, at plejehjemmet har fået et endnu større og mere ensartet fokus på beboernes sidste tid og deres ønsker hertil. Det blev erfaret, at arbejdet med den sidste tid er gavnligt for både beboere, pårørende og personale. Efter projektet blev det derfor besluttet, at der skulle startes spredningsprojekter på fem udvalgte plejehjem.

Plejehjemmene deltog derfor i workshops, hvor der blev arbejdet med rutiner for samtalen om den sidste tid samt lægerutiner, hvor der blev sat fokus på det tværfaglige samarbejde mellem plejehjem, sygeplejen og lægen. Derudover var der fokus på den terminale fase med henblik på at drøfte den rette palliative behandling. Overlæge og konsulent Ove Gaardboe var med til at facilitere disse workshops. Han udtaler:

”Vi skal jo tage samtalen, fordi vi gerne vil gøre det så godt som muligt i forhold til beboernes ønsker. Dem er vi nødt til at kende, så derfor må vi spørge om det, sådan at vi kan sikre os, at de ikke modtager behandling, undersøgelser, medicin eller for den sags skyld bliver genoplivet efter hjertestop, hvis de ikke ønskede det. ”

Det er vigtigt, at beboerne får taget stilling til, hvorvidt de ønsker genoplivning og livsforlængende behandling. På den måde sikrer vi, at beboerne modtager behandling, som afspejler deres ønsker. Derfor skal vi øve os i at tage samtalen om den sidste tid, sådan at vi sikrer et værdigt terminalt forløb på beboerens præmisser.

Konceptet ’Den sidste tid’ udbredes i Aalborg Kommune

I Aalborg Kommune ses et stort potentiale i at udbrede konceptet ’Den sidste tid’ til kommunes øvrige plejehjem. Derfor har projektteamet afholdt lokale workshops, således de gode erfaringer bliver spredt ud til hvert enkelt plejehjem i Aalborg Kommune.

Til at facilitere vidensdeling og refleksion ved de forskellige workshops har projektteamet i tæt samarbejde med overlæge Ove Gaardboe, medarbejdere på plejehjemmene og beboere, udarbejdet en række minivideoer med dertilhørende refleksionsspørgsmål, der tager udgangspunkt i hver af faserne, som fremgår af nedenstående illustration ’Livets gang på plejehjemmet’.

 

Dette har givet personalet rig mulighed for at erfaringsdele samt reflektere over egen praksis.

”Vi har oplevet stor succes med mini-videoerne og refleksionsspørgsmålene, fordi det har skabt rum for gode og lærerige dialoger på plejehjemmene.”

Projektleder, Tobias Bøgeskov Eriksen.

Inspirationsvideo skal skabe mere åbenhed om døden

Foruden minivideoerne har projektteamet i samarbejde med et professionelt filmhold udarbejdet en inspirationsvideo med budskabet: Vi skal blive bedre til at tale og forholde os til døden. Inspirationsvideoen skal understøtte vigtigheden i at tage samtalen om den sidste tid og ligeledes forsøge at aftabuisere døden. Mads Steffensen tager os i hånden, mens han forsøger at blive klogere på, hvordan vi kan blive bedre til at tale om døden. Undervejs i videoen møder vi centrale videnspersoner, som bidrager med værdifulde refleksioner over, hvordan vi kan blive bedre til at sikre en værdig sidste tid for beboerne. Fordi når vi får taget samtalen om døden med beboerne rettidigt, skaber det ro og afklaring for beboere og pårørende, således personalet i den terminale fase kan have fokus på omsorg og nærvær.

Inspirationsvideoen, minivideoerne og dertilhørende refleksionsspørgsmål vil i fremtiden være tilgængeligt på plejehjemmene, således materialet kan anvendes til oplæring af nye medarbejdere og elever. Derudover kan personalet altid gå tilbage og få inspiration til arbejdet med den sidste tid, når behovet opstår. Materialet belyser den gode praksis i arbejdet med den sidste tid, således alle medarbejdere på plejehjemmene er opmærksomme på at få inviteret til en samtale om den sidste tid. På den måde kan beboernes ønsker respekteres.

Foruden arbejdet med den sidste tid er projektteamet i gang med at samle erfaringer omkring tre øvrige fokusområder:

  • Lokale initiativer på plejehjemmene, hvor hvert plejehjem har modtaget midler til at igangsætte lokale initiativer, som skal øge omsorg og nærvær. Hertil er der udarbejdet et idékatalog, således erfaringer deles.
  • Den nærværende samtale med beboerne, hvor man lytter og er til stede, hvilket skaber værdi og livskvalitet. Hertil er der udarbejdet samtaleredskaber til at styrke den nærværende samtale og personalets samtalefaglighed.
  • Dokumentationsanalyse som bliver gennemført for at identificere potentialer for at reducere omfanget og højne kvaliteten af plejepersonalets dokumentationspraksis.