xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English
Omsorg og nærvær
Mødet mellem borger og personale

Aalborg Kommune

Den omsorgsfulde relation med borgeren gennem nærværende møder og samtaler

Opdateret 07 OKT 2021

Projektet har tre overordnede spor: 1) Kulturudvikling, 2) Professionelle samtaler, og 3) Dokumentationsanalyse. Projektet vil bestå af tre faser:

  1. Udviklingsfasen: I denne fase udvikles, tilrettelægges og planlægges projektets tre spor: kulturudvikling, professionelle samtaler og dokumentationsanalyse. Borgere, pårørende, herunder plejehjemmenes Bruger- og Pårørenderåd, og medarbejdere inddrages i udviklingen af aktiviteterne for at sikre, at aktiviteterne skaber værdi for borgerne og er meningsfulde for medarbejderne. Processen skal ligeledes åbne op for nye, innovative idéer og tilgange til at styrke omsorgen og nærværet på plejehjemmene.
  2. Afprøvningsfasen: De tre spor og tilhørende aktiviteter igangsættes og afprøves på kommunens 36 plejehjem. Aktiviteterne evalueres og tilpasses løbende via indsamling af erfaringer og sparring med plejehjemmenes borgere, pårørende, ledere og medarbejdere.
  3. Evaluering: I den sidste fase gennemføres den endelige evaluering. Denne vil både kunne fungere som inspiration for andre kommuner og danne udgangspunkt for forankringen af projektaktiviteterne på plejehjem i Aalborg kommune. 

Læs projektbeskrivelsen her