xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Omsorg og nærvær
Mødet mellem borger og personale

Aalborg Kommune

Den omsorgsfulde relation med borgeren gennem nærværende møder og samtaler

Opdateret 19 DEC 2022

Beskrivelse

Aalborg kommune har i dette projekt haft fokus på styrke den omsorgsfulde og nærværende relation mellem borgere og medarbejdere på plejecentre gennem kulturudvikling, professionelle samtaler og dokumentationsanalyse. Kommunens 36 plejecentre har alle arbejdet med lokale initiativer, som tager udgangspunkt i det, som det enkelte plejecenter finder meningsfuldt og har behov for. Initiativerne kan overordnet opdeles i tre kategorier: 1) Individuelle beboerinitiativer (fx udvikling af samarbejder med lokale butikker), 2) opbygning af nærværskompetencer (fx brug af ’perspektivskiftet’, som er en faglig metode til at kunne sætte sig i både beboere og de pårørendes sted) og 3) tværgående initiativer (fx etablering af et samarbejde med en ergoterapeut, således at måltidsværterne oplæres i at have fokus på dysfagi). De har desuden udviklet et samtalekoncept om den nærværende samtale mellem medarbejdere og borgere på en digital læringsplatform samt udbredt og implementeret konceptet ”Den sidste tid” på kommunens plejecentre. Det sidste fokus for projektet har været en dokumentationsanalyse, som er blevet gennemført for at identificere potentialer for at reducere omfanget af dokumentation og højne kvaliteten af plejepersonalets dokumentationspraksis.

Erfaringer

Medarbejderne på plejecentrene blev mere bevidste om at tilrettelægge arbejdsgange og rutiner, som skaber rum for mere samvær og nærvær. Derfor blev omsorg og nærvær en større og mere bevidst del af det professionelle arbejde på plejecentrene.

Medarbejderne har oplevet, at det kan være vanskeligt at indgå i nærværende relationer, når man er overladt til egne sociale færdigheder. Det kan eksempelvis være vanskeligt at starte en nærværende samtale og tage hul på alvorlige emner, såsom ensomhed, afsked og død, samt at afslutte sådanne samtaler. Desuden kan det være vanskeligt at være nærværende på professionel vis og undgå at samtalen og relationen til borgeren bliver privat fremfor omsorgsfuld, hvis ikke man har relevante redskaber at trække på.

Flere medarbejdere giver udtryk for, at de anvender teknikkerne fra samtalekonceptet og den sidste tid hver dag, og tilbagemeldingerne fra beboerne er, at de i endnu højere grad føler sig set og hørt.

 

Materialer fra projektet

Læs projektbeskrivelsen her

Gode råde

gode råd

  1. Det er vigtigt, at beboerne får taget stilling til, hvorvidt de ønsker genoplivning og livsforlængende behandling. På den måde sikres det, at beboerne modtager behandling, som afspejler deres ønsker. Derfor er det afgørende, at medarbejderne øver sig i at tage samtalen om den sidste tid, så der skabes et værdigt terminalt forløb på beboerens præmisser.
  2. Det er gavnligt for medarbejderne at kunne anvende værktøjer til at indgå i den omsorgsfulde og professionelle samtale, således ’den gode samtale’ ikke kun beror på den enkelte medarbejders personlige kompetencer og egenskaber.
  3. Der er sjældent to samtaler, der er ens og derfor findes der ikke en bestemt opskrift på, hvordan den gode samtale bør føres – derfor er refleksion et af nøgleordene i den omsorgsfulde og professionelle samtale.

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Gå tilbage til forsiden