xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Udredning og behandling på hospital

Hvis hospitalet kan tilbyde den udredning (undersøgelse) eller behandling, de vurderer, du har brug for, indkaldes du til et besøg på hospitalet. Her vil du sammen med lægen typisk lægge en plan for, hvilke yderligere undersøgelser eller hvilken behandling, du har behov for.

Nogle gange kan hospitalet allerede ved modtagelsen af henvisningen fra din læge eller tandlæge lægge en plan for, hvilke undersøgelser der kan være behov for at foretage, inden du kommer til hospitalet. Det kan f.eks. være blodprøver eller skanninger. I sådanne tilfælde indkaldes du til dette først.

Når hospitalet tilbyder dig undersøgelse eller behandling, skal de også oplyse dig om dine rettigheder som patient i forhold til, hvor hurtigt du fx kan forvente undersøgelse eller behandling, og hvornår du kan vælge andre hospitaler. Det vil typisk ske i det brev, du modtager fra hospitalet. Hvis hospitalets vurdering af, hvilken undersøgelse eller behandling du skal have, er meget forskellig fra den, som din læge eller tandlæge har henvist dig til, skal du oplyses om dette.

Når du bliver henvist til undersøgelse eller behandling på hospitalet, er der nogle tidsfrister for, hvor hurtigt hospitalet skal have undersøgt dig, og hvor hurtigt de skal starte din behandling. Det kaldes din udrednings- og behandlingsret. Læs mere her: Udredningsret og behandlingsret

Der må højst gå 8 hverdage, fra hospitalet modtager henvisningen, til de fortæller dig, hvornår du kan tilbydes undersøgelse eller behandling. Har du ikke hørt fra hospitalet, skal du kontakte din læge eller tandlæge, som har henvist dig.

Lægen på hospitalet skal altid foretage en individuel vurdering af, hvilket undersøgelses- eller behandlingsforløb der er bedst for dig, og derfor kan der godt sættes andre undersøgelser i værk, end dem, din egen læge eller tandlæge har vurderet, du har behov for.

Tidsfrister for undersøgelse og behandling

Hvis hospitalet giver dig besked om, at det ikke kan lade sig gøre at tilbyde dig undersøgelse eller behandling inden for tidsfristerne, får du automatisk ret til udvidet frit sygehusvalg. Det betyder, at du kan få hele eller dele af din undersøgelse eller behandling på et privathospital. Du får også denne mulighed, hvis hospitalet f.eks. er nødt til at flytte din operationsdag.

Det skal stå i din indkaldelse, hvem du skal kontakte, hvis du vil gøre brug af retten til udvidet frit sygehusvalg.

Læs mere om frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg

Hvem er min patientansvarlige læge?

Din patientansvarlige læge er den læge, som har det overordnede ansvar for dit behandlingsforløb på hospitalet.

Du vil som udgangspunkt få tildelt en patientansvarlig læge, hvis du:

  • bliver undersøgt eller behandlet flere steder/på flere afdelinger
  • har mere end én sygdom
  • ofte er på hospitalet eller indlagt i længere tid
  • er i et længere undersøgelses- og behandlingsforløb
  • oplever komplikationer med din kroniske sygdom
  • har kræft

Det er den patientansvarlige læges ansvar at sikre, at du får et sammenhængende og trygt behandlingsforløb, og at de forskellige behandlinger, du får, hænger sammen.

Selv om den patientansvarlige læge har det overordnede ansvar for dit behandlingsforløb, er det ikke nødvendigvis denne læge, der står for at udføre de enkelte behandlinger. Den patientansvarlige læge indgår oftest i et team, der støtter op om behandlingen og har det medicinske og sundhedsfaglige ansvar for de enkelte behandlinger (f.eks. et teamsamarbejde med en øre-næse-hals-kirurg eller lungemediciner mv.).

Hvis du er henvist til hospitalet, er det fortsat din læge eller tandlæge, der har ansvaret for dit forløb, indtil hospitalet har sendt en indkaldelse til dig med tilbud om undersøgelse eller behandling. Herefter har hospitalet ansvaret for dit udrednings- eller behandlingsforløb.

Har du brug for rådgivning om dit forløb og dine rettigheder, kan du kontakte en patientvejleder. Læs mere om patientvejledning

Opdateret 31 MAJ 2023