xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tandsundhed

En sund mund og sunde tænder er vigtig for helbredet og livskvaliteten. Sundhedsstyrelsen bidrager til at fastlægge de overordnende rammer for tandplejen, følger udviklingen i tandsundheden og holder sig løbende orienteret om den tandfaglige udvikling bl.a. ved at udarbejde vejledninger, kliniske retningslinjer, tandplejeprognoser og rådgive om tandlægers videreuddannelse.

Tandlæge

Indsatsen for at fremme en god tandsundhed og forebygge sygdom er livslang og starter tidligt med tandfaglige indsatser i børne- og ungdomstandplejen som videreføres i praksistandplejen og/eller i tandplejeordninger der er målrettet borgere med særlige eller specialiserede tandplejebehov.

Sundhedsstyrelsen bidrager til at fastlægge de overordnede rammer for tandplejeordninger i kommuner, regioner og på sygehuse og søger herigennem at fremme befolkningens tand- og mundsundhed, lighed i sundhed, forebygge sygdom, sikre behandling af høj kvalitet samt styrke kontinuitet og sammenhæng i tandplejeindsatser i et livslangt forløb.

Sundhedsstyrelsen søger målrettet at integrere tandfaglige anbefalinger i det bredere arbejde med forebyggelse og fælles risikofaktorer som tobak, alkohol, kost og ernæring samt faglige anbefalinger for fx børnesundhed, ved hjertesygdom, kræftsygdom, diabetes, KOL, psykiske lidelser, demens, og spiseforstyrrelser.

Sundhedsstyrelsen ønsker at sikre et vedvarende fokus på udviklingen inden for tandsundhed på tværs af sektorer, faggrupper og målgrupper og med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens opgaver på området og har nedsat et udvalg for tandsundhed, der skal yde bred faglig rådgivning til styrelsen vedrørende indsatsen for tandsundhed i Danmark.

Sundhedsstyrelsens opgaver på området

Sundhedsstyrelsen udarbejder vejledninger om tandpleje til regioner, kommuner, ledere og sundhedsprofessionelle, som udgør en forvaltningsmæssig fortolkning af gældende lov og regler og er vejledende i forhold til gældende faglig standard.

Sundhedsstyrelsen udøver også faglig rådgivning og giver anbefalinger med henblik på at understøtte den faglige kvalitet i tandplejen og tilrettelægge tandplejen, så den kan imødekomme udviklingen i tandsundhed i befolkningen.

I Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse rådgiver Sundhedsstyrelsen myndigheder i spørgsmål om tandlægers videreuddannelse og dimensionering af specialtandlægeuddannelserne. Sundhedsstyrelsen udarbejder også prognoser for autoriseret tandplejepersonale.

Opdateret 14 DEC 2022

Nyheder