xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Regionstandpleje

Regionerne skal tilbyde et gratis specialiseret tandplejetilbud til børn og unge under 22 år, som er født efter 31. december 2003 med tandlidelser, der ubehandlede medfører varig funktionsnedsættelse.

Målgruppen for regionstandplejen er hovedsagelig børn og unge med manglende anlæg af tænder (agenesi), tanddannelsesforstyrrelser (mineraliserings-forstyrrelser), ulykkesbetinget tandtab eller andre tandlidelser, hvor manglende behandling vil medføre varig funktionsnedsættelse. Skønsmæssigt antages ca. 1.500 børn og unge pr. alderskohorte at have behov for et regionstandplejetilbud i form af visitation, behandlingsplanlægning og behandling.

Regionstandplejen skal tilbyde specialbehandling, efter de unge forlader børne- og ungdomstandplejen (f.eks. med implantater, tandkroner), indtil fysisk modenhed muliggør, at behandlingen kan færdiggøres.

Det påhviler børne- og ungdomstandplejen at henvise til visitation i regionstandplejen. Det er regionstandplejen, der efter en individuel, tandlægefaglig vurdering foretager visitation til tandplejetilbuddet.

Regionstandplejen specialtilbud tilrettelægges i tæt samarbejde med børne- og ungdomstandplejen, der kan udføre dele af den samlede behandling som fx tandreguleringsbehandling

Sundhedsstyrelsens vejledning for omfanget af og kravene til den regionale tandpleje 2023 angiver principperne for indhold og organisering af regionstandplejen.

Vejledning om Den Regionale Tandpleje

Den Regionale Tandpleje: Vejledning for omfanget af og kravene til den regionale tandpleje

Opdateret 05 JUL 2023