xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tilskud til tandbehandling ved kræft, Sjøgrens syndrom og sjældne sygdomme

Regionen skal efter sundhedslovens § 166 yde et særligt tilskud til tandpleje til:

  • Kræftpatienter, der enten på grund af strålebehandling i hoved- eller halsregionen eller på grund af kemoterapi, har betydelige dokumenterede tandproblemer
  • Personer, der på grund af Sjøgrens Syndrom, har betydelige dokumenterede tandproblemer
  • Personer med medfødte sjældne sygdomme, der som følge heraf har betydelige dokumenterede tandproblemer.

Sundhedsstyrelsens vejledning for omfanget af og kravene til den regionale tandpleje 2023 angiver principperne for indhold i tilskudsordningen.

Vejledning om Den Regionale Tandpleje

Den Regionale Tandpleje: Vejledning for omfanget af og kravene til den regionale tandpleje

Ansøgning om tilskud til tandpleje efter sundhedslovens § 166 foregår ved, at borgeren med bistand fra egen tandlæge sender en ansøgning til bopælsregionen. Oplysning og vejledning findes i informationsmateriale til borgere nedenfor og på regionernes hjemmesider.

Tilskud til tandbehandling ved Sjögrens syndrom

Tilskud til tandbehandling efter kemoterapi for kræftsygdom eller stråler mod hoved-/halskræft

Tilskud til tandbehandling ved medfødt sjælden sygdom

Cirkulæreskrivelse om regulering for 2023 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven

Opdateret 05 JUL 2023