xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Polycystisk ovariesyndrom - diagnostik og risikovurdering

Retningslinjen om polycystisk ovariesyndrom indeholder anbefalinger for diagnostik herunder for tidlig opsporing og differentialdiagnostik og bidrager til at afklare, hvornår lægen i forbindelse med udredningen bør få mistanke om andre alvorlige lidelser, der kræver videre udredning i specialiseret regi.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 15 MAJ 2014

Retningslinjen indeholder anbefalinger for diagnostik herunder for tidlig opsporing og differentialdiagnostik og bidrager til at afklare, hvornår lægen i forbindelse med udredningen bør få mistanke om andre alvorlige lidelser, der kræver videre udredning i specialiseret regi.

Retningslinjen giver desuden anbefalinger for risikovurdering og systematisk opsporing af type II diabetes og hjertekarsygdom.

Retningslinjen er genvurderet i 2017

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2017.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for polycystisk ovariesyndrom – diagnostik og risikovurdering (pdf)

National klinisk retningslinje for polycystisk ovariesyndrom - diagnostik og risikovurdering (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium og medlemsliste

Kommissorium

Medlemsliste for arbejdsgruppen

Høring

Høringsportal

Søgestrategi

Søgeprotokol for baggrundssøgning

Søgeprotokol for opfølgende søgning