xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Behandling af patienter med skizofreni og komplekse forløb

Den nationale kliniske retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb giver evidensbaserede anbefalinger til behandling af skizofreni, når behandlingen er kompliceret af vedvarende symptomer trods relevant farmakologisk behandling, misbrug af cannabis eller centralstimulerende stoffer eller en mangelfuld tilknytning til det etablerede behandlingsvæsen.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 22 MAJ 2015

Den nationale kliniske retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb giver evidensbaserede anbefalinger til behandling af skizofreni, når behandlingen er kompliceret af vedvarende symptomer trods relevant farmakologisk behandling, misbrug af cannabis eller centralstimulerende stoffer eller en mangelfuld tilknytning til det etablerede behandlingsvæsen. Retningslinjen indeholder således anbefalinger for den farmakologiske behandling samt for psykoterapeutiske og psykosociale interventioner i behandlingen af skizofreni hos patienter med betydelig funktionsnedsættelse.

Den nationale kliniske retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb skal medvirke til at understøtte en evidensbaseret samlet indsats for at optimere behandlingen af mennesker med skizofreni.

Retningslinjen er genvurderet i 2018

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2018.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med skizofreni og komplekse behandlingsforløb (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

Evidensprofiler

GRADE evidensprofiler

Kvalitetsvurderinger

AGREE

AMSTAR

Metaanalyser og risk-of-bias

PICO 2 (pdf)

PICO 2 (RevMan5)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 4 (pdf)

PICO 4 (RevMan5)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

PICO 6 (pdf)

PICO 6 (RevMan5)

PICO 7 (pdf)

PICO 7 (RevMan5)

PICO 8 (pdf)

PICO 8 (RevMan5)

PICO 9 (pdf)

PICO 9 (RevMan5)

PICO 10 (pdf)

PICO 10 (RevMan5)

Søgestrategi

Søgeprotokoller for guidelines

Søgeprotokoller for primær litteratur

Søgeprotokoller for sekundær litteratur