xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Behandling af moderat og svær bulimi

Den nationale kliniske retningslinje om behandling af moderat og svær bulimi indeholder anbefalinger vedr. psykoterapeutisk behandling, individuel behandling versus behandling i grupper, familiebaseret behandling, motivationsfremmende intervention, medicinsk behandling, ernæringsintervention, systematisk monitorering, dagbehandling eller intensiveret ambulant behandling og tilbagefaldsforebyggelse.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 21 MAJ 2015

Den nationale kliniske retningslinje om behandling af moderat og svær bulimi indeholder anbefalinger vedr. psykoterapeutisk behandling, individuel behandling versus behandling i grupper, familiebaseret behandling, motivationsfremmende intervention, medicinsk behandling, ernæringsintervention, systematisk monitorering, dagbehandling eller intensiveret ambulant behandling og tilbagefaldsforebyggelse.

Formålet med den nye retningslinje er at højne og ensarte kvaliteten af behandlingen af moderat og svær bulimi. Det er vigtigt at understrege, at retningslinjen kun omfatter udvalgte elementer i behandlingen af moderat og svær bulimi, og den kun har fokus på udvalgte sundhedsfaglige problemstillinger. Retningslinjen indeholder derfor ikke anbefalinger på det sociale område. Retningslinjen kan således ikke stå alene i indsatsen for personer med moderat og svær bulimi, men skal ses som et supplement til øvrige retningslinjer på sundheds- og socialområdet.

Retningslinjen er genvurderet i 2018

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2018.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

GRADE evidensprofiler

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1 (pdf)

PICO 1 (Revman5)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 4 (pdf)

PICO 4 (RevMan5)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

PICO 6 (pdf)

PICO 6 (RevMan5)

PICO 7 (pdf)

PICO 7 (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines (opdateret 2018)

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokoller for primær og sekundær litteratur

Flowcharts