xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Den nationale kliniske retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) giver anbefalinger om medicinsk og psykoterapeutisk behandling.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 12 FEB 2016

Anbefalingerne er bl.a., at manualiseret familibaseret kognitiv adfærdsterapi kan overvejes til behandling af børn og unge med OCD, samt at kognitiv adfærdsterapi i gruppe kan overvejes til voksne med OCD, mens det er god praksis at være tilbageholdende med at tilbyde gruppebehandling til børn og unge med OCD.

Retningslinjen anbefaler ikke, at selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI) anvendes som tillæg til behandling med kognitiv adfærdsterapi som førstevalgsbehandling til børn og unge med moderat til svær OCD. Til voksne bør SSRI som tillæg til behandling med kognitiv adfærdsterapi kun anvendes som førstevalg efter nøje overvejelse.

Retningslinjen forholder sig yderligere til kognitiv adfærdsterapi til behandling af mild OCD, tredjebølge kognitiv terapi, tillægsbehandling med atypisk antipsykotikum, seponering af antidepressiv og varighed af kognitiv adfærdsterapibehandling.

Retningslinjen skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

Retningslinjen er genvurderet i 2019

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2019.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Fokuserede spørgsmål

GRADE evidensprofiler

'Evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen.

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

Metaanalyser og risk of bias

PICO 2 (pdf)

PICO 2 (RevMan5)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 4 (pdf)

PICO 4 (RevMan5)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

PICO 6 (pdf)

PICO 6 (RevMan5)

PICO 8 (pdf)

PICO 8 (RevMan5)

PICO 9 (pdf)

PICO 9 (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgebeskrivelse

Søgeprotokol for guidelines (opdateret 2019)

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts