xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Behandling af alkoholafhængighed

Sundhedsstyrelsen udgiver en ny opdateret national klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 23 NOV 2018

Omkring 140.000 personer lider af alkoholafhængighed i Danmark, men kun en mindre del er i behandling. Personer, der er afhængige af alkohol, har tre til fem gange højere risiko for at dø tidligt sammenlignet med resten af befolkningen. Dette gælder især for dødsfald på grund af leversygdom, ulykker, selvmord og infektioner, som er markant højere hos personer med alkoholafhængighed. 

Baggrunden for, at Sundhedsstyrelsen opdaterer den nationale kliniske retningslinje om behandling af alkoholafhængighed, er for at medtage nye studier på området, men også for at samle den oprindelige retningslinje fra 2015 og tillægget om farmakologisk behandling af alkoholafhængighed fra 2017. 

Formålet med den opdaterede retningslinje er at give vidensbaserede nationale anbefalinger for behandling af alkoholafhængighed for at være med til at højne og ensrette kvaliteten af alkoholbehandling i Danmark.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

Høring

Høringsportal

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

'GRADE evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen.

Metaanalyser og risk of bias

Varighed af behandling (opdateret pdf)

Varighed af behandling (opdateret RevMan5)

Acamposat (opdateret pdf)

Acamposat (opdateret RevMan5)

Disulfiram (opdateret pdf)

Disulfiram (opdateret RevMan5)

Naltrexon (opdateret pdf)

Naltrexon (opdateret RevMan5)

Døgn- vs. dagsbehandling (opdateret pdf)

Døgn- vs. dagsbehandling (opdateret RevMan5)

Ekskluderede studier

Ekskluderede studier (opdateret 2018)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts