xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter

Sundhedsstyrelsen udgiver en national klinisk retningslinje for opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 17 DEC 2018

Sundhedsstyrelsen udgiver en national klinisk retningslinje for opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter.

Retningslinjen bygger på en canadisk guideline ”The 2017 Canadian Guideline for Opioids for Chronic Non-Cancer Pain” og er tilpasset danske forhold.

Den nye retningslinje har fokus på behandling med opioider. Den ser både på, hvilke doser man bør holde sig indenfor og på, hvordan man forholder sig til specifikke grupper af patienter, som fx har eller har haft et stof- og/eller et alkoholmisbrug. Desuden kommer den med anbefalinger til, hvordan patienter kan trappe ud af opioider.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter (pdf)

National klinisk retningslinje for opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Kommissorium

Kommissorium

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

Høring

Høringsnotat

Høringsportal

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar