xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Udredning og behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

Sundhedsstyrelsen udgiver en ny opdateret national klinisk retningslinje for udredning og behandling samt rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 18 JUN 2018

Generaliserede smerter i bevægeapparatet er én af de hyppigste årsager til besøg hos den praktiserende læge. Patienterne lider ofte under et højt smerteniveau ledsaget af træthed, søvnforstyrrelser og koncentrationsbesvær, og det påvirker både deres funktionsevne og livskvalitet. Tilstanden skyldes som oftest mange forskelligartede faktorer, som både kan være biologiske eller sociale.

At Sundhedsstyrelsen har valgt at opdatere retningslinjen skyldes, at arbejdsgruppen har vurderet, at der er kommet ny viden på området, der taler for en revision. Én af ændringerne er for eksempel, at der nu er en stærk anbefaling for brugen af kognitiv adfærdsterapi til patienter med komplekse problemstillinger som følge af generaliserede smerter i bevægeapparatet.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for generaliserede smerter i bevægeapparatet (pdf)

National klinisk retningslinje for generaliserede smerter i bevægeapparatet (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Høring

Høringsnotat

Høringsportal

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

Metaanalyser og risk of bias

PICO 2 (pdf)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 ekskluderede studier (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 5 (pdf)

PICO 8 (pdf)

PICO 8 ekskluderede studier (pdf)

PICO 8 ekstra outcome (pdf)

PICO 8 ekstra outcome (RevMan5)

PICO 9 ekskluderede studier (pdf)

PICO 10 (pdf)

PICO 10 ekskluderede studier (pdf)

PICO 10 (RevMan5)

PICO 11 (pdf)

PICO 11 ekskluderede studier (pdf)

PICO 11 (RevMan5)

PICO 12 (pdf)

PICO 13 (pdf)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts 2018

Flowcharts 2014