xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Pakkeforløb for hoved- og halskræft

Formålet med pakkeforløbet er, at patienter skal opleve et veltilrettelagt, helhedsorienteret fagligt forløb uden unødig ventetid i forbindelse med udredning, initial behandling og efterforløbet, rehabilitering og palliation, med det formål at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienterne. Pakkeforløbet forventes implementeret pr. 1. oktober 2020.

PAKKEFORLØB, PJECER 23 JUN 2020

Formålet med pakkeforløb for kræftområdet er, at patienter skal opleve et veltilrettelagt, helhedsorienteret fagligt forløb uden unødig ventetid i forbindelse med udredning, initial behandling og efterforløbet, rehabilitering og palliation, med det formål at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienterne.

Et pakkeforløb er et standardpatientforløb, som beskriver organisation og sundhedsfagligt indhold, kommunikation med patient og pårørende, samt angiver entydig ansvarsplacering og forløbstider.

Pakkeforløbet forventes implementeret pr. 1. oktober 2020.

Pakkeforløb for hoved- og halskræft - for fagfolk

Patientpjece: Pakkeforløb for hoved- og halskræft

Indgang til pakkeforløb for hoved- og halskræft - til brug i almen praksis

Om pakkeforløb og opfølgningsprogrammer

Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer. Begreber, forløbstider og monitorering. For fagfolk

 

Version 1.0: 
Rapporten Pakkeforløb for hoved- og halskræft - for fagfolk. Der er fortaget ændringer i Bilag 2, Bitewings i begge sider af tandsættet, og Røntgen af tænder i fronten.