xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Danskernes rygevaner 2020 - Delrapport 1: Nikotinafhængighed

Denne rapport omhandler prævalenser, det vil sige andelen af befolkningen, der ryger røgtobak, opvarmet tobak, bruger e-cigaretter, røgfri tobak og nikotinposer, samt deres opfattelse af egen nikotinafhængighed.

ANALYSER 05 MAR 2021

Rapporten viser bl.a., at 18 % ryger dagligt eller lejlighedsvist. 30 % er tidligere rygere og 52 % er aldrig-rygere.

Indhold

  • Læsevejledning, Baggrund, Materiale og metode
  • Tobaksrygning
  • Aldersdebut for tobaksrygning, Anvendelse af e-cigaretter, Røgfri tobak og nikotinposer
  • Oplevelse af nikotinafhængighed
  • Tobaksrygning indendørs
  • Udendørs tobakseksponering
  • Nikotineksponering og børn

 

Delrapport 1: Nikotinafhængighed

English summary: Danish smoking habits

Danskernes rygevaner 2020 i 2 rapporter

Resultaterne af undersøgelsen ”Danskernes Rygevaner 2020” opdeles i to temarapporter, udarbejdet af Sundhedsstyrelsen.

 

Danmarks Statistik har foretaget undersøgelsen på vegne af Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Lungeforeningen og Sundhedsstyrelsen. Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet rapporterne for Sundhedsstyrelsen.

 

Delrapport 1: Nikotinafhængighed 

 

Delrapport 2: Rygestop og rygestopadfærd
 

Metodedokument

 

Metodedokumentation Danskernes Rygevaner 2020 (PDF)