xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Børne­sundhed

Et godt helbred grundlægges allerede i graviditeten og udvikles gennem hele barndommen. Derfor arbejder Sundhedsstyrelsen med at styrke børn og unges helbred, sundhed og trivsel fra graviditet og fødsel frem til voksenalderen.

Sundhedsstyrelsen bidrager til at styrke børns sundhed og trivsel ved at understøtte de forebyggende indsatser for børn – lige fra de graviditetsundersøgelser over hjemmebesøg af sundhedsplejersken til børneundersøgelserne hos egen læge, ind- og udskolingsundersøgelser samt de regelmæssige samtaler med sundhedsplejersken, når barnet går i skole.

Spæd-og småbørn og deres familier tilbydes sundhedspleje og forebyggende lægeundersøgelse frem til skolealderen, skolesundhedstjenesten tilbyder undersøgelser og samtaler om barnets og den unges sundhed regelmæssigt gennem hele skoletiden i samarbejde med forældrene.

For at understøtte de forskellige tilbud udgiver Sundhedsstyrelsen en lang række publikationer, der henvender sig til forældre, sundhedsprofessionelle, kommuner og regioner.

Opdateret 28 JUL 2022