xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Retningslinjer til sundhedspersonale om håndtering af D-vitaminmangel

Sundhedsstyrelsen har i 2010 udarbejdet en række anbefalinger for forebyggelse, diagnostik og behandling af D-vitaminmangel.

Anbefalingerne kan downloades her: 

Forebyggelse, diagnostik og behandling af D-vitaminmangel (2010)

Anbefalingerne er ikke længere gældende

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere, om anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato.

Anbefalinger om tilskud med D-vitamin findes her:

Anbefalinger om D-vitamin

Opdateret 13 JUL 2023