xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Mental sundhed blandt børn og unge

De fleste børn og unge trives godt, men en del oplever, at de er utilfredse med deres liv, føler sig forkerte og ensomme, er utilfredse med deres krop eller ikke selv stoler på, at de kan noget. Det er særligt vigtigt at sætte ind overfor dårlig mental sundhed hos børn og unge, da nogle ellers er i risiko for at udvikle egentlige psykiske lidelser. 

Talrige undersøgelser viser, at dårlig mental sundhed blandt unge er relateret til en række andre faktorer som fysisk helbred og sundhedsadfærd. Unge, der giver udtryk for at have dårlig mental sundhed, ryger og drikker ofte mere end andre unge, og de trives ofte dårligere i skolen.

Ungdomsårene er præget af store forandringer, som er med til at skabe grobund for nye vaner og ny adfærd, der ofte fastholdes ind i voksenlivet. Det er derfor en periode, hvor der er oplagte muligheder for at påvirke unges mentale sundhed ved også at arbejde med de mange omkringliggende faktorer.

Sundhedsstyrelsen støtter fagfolk omkring de unge med den nyeste viden og metoder til at hjælpe unge med dårlig mental sundhed.

Mental sundhed blandt unge – resultater fra Ungdomsprofilen 2014

Opdateret 02 JAN 2020