xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Tal og fakta om stress

Stadig flere danskere oplever et højt stressniveau, og stress udgør dermed et stigende folkesundhedsproblem.

Andelen af voksne danskere med et højt stressniveau er steget fra 21 procent i 2010 og 2013 til 25 procent i 2017 og 29 procent i 2021.

Det er især kvinder, der rammes af stress: I 2021 havde 34 procent af kvinderne et højt stressniveau, mens det samme gjaldt for 25 procent af mændene.

Stress er også mere udbredt blandt unge end blandt ældre personer, og gruppen af 16-24 årige har flest med høj score med 31 procent blandt mændene og 52 procent blandt kvinderne. Blandt de 65-74 årige er der færrest med højt niveau af stress med 18 procent blandt mændene og 23 procent blandt kvinderne.

Stress har også en betydelig social slagside: Mens 23 procent i beskæftigelse har et højt stressniveau, gælder det 47 procent blandt arbejdsløse, 55 procent blandt førtidspensionister og 57 procent blandt mennesker, der på anden vis er uden for arbejdsmarkedet.

Den nationale sundhedsprofil (2021)

Stress i Danmark - hvad ved vi?

Stress blandt unge

Opdateret 02 JAN 2020