xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Øget information i sundhedsvæsenet om transpersoner

Et af handlingsplanens initiativer er at øge informationsindsatsen i sundhedsvæsenet i relation til transpersoner. Dette initiativ er forankret i Sundhedsstyrelsen.

I takt med det stigende antal transpersoner, der efterspørger sundhedsfaglig hjælp, er der også et stigende behov for information på området – både rettet mod de borgere, der opsøger den sundhedsfaglige hjælp og de sundhedsprofessionelle, der møder dem.

Formålet med dette initiativ er derfor at øge generel og grundlæggende viden om transpersoner, skabe dialog og åbenhed om transpersoner samt sikre gennemsigtighed i, hvor fx pårørende kan søge hjælp og rådgivning. Den øgede informationsindsats er særlig målrettet b.la. pårørende/forældre til transpersoner samt pædagoger og lærere

De afsatte midler til initiativet blev i december 2019 udmøntet via en pulje til projektet 'Råd og viden om børn og unges kønsidentitet' som varetages af Forening for Støtte til Transkønnede Børn (FSTB).

Projektet er startet op og kører indtil 31. december 2021. Projektet har til formål at skabe materiale og aktiviteter, der informerer, oplyser og rådgiver forældre, pårørende, pædagogisk fagligt personale og andre omsorgspersoner, så de bliver i stand til at støtte, forstå og vejlede børn og unge i forhold vedrørende kønsidentitet.
Opdateret 12 APR 2021