xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Styrket sundhedsindsats i almen praksis målrettet LGBTI-personer

Et af handlingsplanens initiativer er en styrket sundhedsindsats i almen praksis målrettet LGBTI-personer. Informationsindsatsen gennemføres af Sundhedsstyrelsen i et samarbejde med relevante faglige selskaber og foreninger, der repræsenterer LGBTI-personer.

Der er særlige udfordringer for LGBTI-personers sundhed og trivsel, bl.a. når det gælder sundhedsadfærd, alkoholforbrug og rygning. Der ses også en højere forekomst af visse kræftformer, selvmord og selvmordsforsøg i hele LGBTI-gruppen end i den cis-kønnede, heteroseksuelle befolkning.

Samtidig peger undersøgelser på, at LGBTI-personer oplever, at de ikke altid bliver mødt med fordomsfrihed og rummelighed af sundhedsvæsenet, herunder deres alment praktiserende læge. Det kan være problematisk, da egen læge har en central rolle i forebyggelsen og behandlingen af sundhedsproblemer.

Hensigten med initiativet er derfor at styrke den forebyggende indsats, der leveres med udgangspunkt i almen praksis.

Indsatsen foregår i to spor: Dels en informationsindsats målrettet almen praksis, som skal klædes bedre på til at møde LGBTI-personer med fordomsfrihed og tolerance – og dels en informationsindsats målrettet LGBTI-personer, som skal støttes til at være åbne over for deres alment praktiserende læge om deres seksualitet, da lægen på den måde kan yde den bedste og mest relevante hjælp og behandling.

Informationsindsatsen gennemføres af Sundhedsstyrelsen i et samarbejde med relevante faglige selskaber og foreninger, der repræsenterer LGBTI-personer.
Der er i regi af initiativet udarbejdet en dybdegående vidensopsamling vedr. LGBTI personers sundhedsforhold og gruppens udfordringer og muligheder i mødet med almen praksis. Rapporten blev påbegyndt i 2018 og udgivet i 2019.

På baggrund af rapportens fund og anbefalinger er der iværksat en informationsindsats rettet mod hhv. praktiserende læger og praksispersonale, og LGBTI-personer.

Bemærk at link til rapporten opdateres senere.
Opdateret 12 APR 2021