xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Prognoser for udbuddet af læger, speciallæger og special­tandlæger

Sundhedsstyrelsen udarbejder med hjælp fra Sundhedsdatastyrelsen og Prognose- og Dimensioneringsudvalget jævnligt prognoser for udbuddet af læger, speciallæger og specialtandlæger for herigennem at følge den forventede udvikling i bemandingen af det lægelige arbejdsmarked.

Det er Sundhedsstyrelsens opgave at udarbejde prognoser for udbuddet af læger, speciallæger, tandlæger og specialtandlæger i Danmark.

Formålet med prognoserne er at vurdere udviklingen i den tilgængelige arbejdskraft på tandpleje og lægeområdet. Prognoserne indgår som et væsentligt redskab til at sikre sundhedsvæsenets fremtidige funktion.

Prognosernes overordnede mål er desuden at virke som et debatskabende element, som regioner, politikere, sundhedspersoner og andre interessenter kan tage udgangspunkt i, i drøftelser af sundhedsvæsenets fremtidige bemanding. Herudover skal prognosen skabe basis for fastsættelsen af antallet af uddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen samt for rådgivning angående optaget på medicinstudiet.

Prognoserne revideres løbende med henblik på at sikre, at datagrundlaget er så opdateret som muligt. I forbindelse med revideringerne ses der samtidig nærmere på de forskellige forudsætninger, som de enkelte prognoser bygger på.

Opdateret 02 MAJ 2019