xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Anbefalinger om funktionelle lidelser

Patienter med funktionelle lidelser skal ligesom andre have tilbud om udredning og behandling tilpasset deres præferencer og behov, med fri og lige adgang, og af høj kvalitet. Sundhedsstyrelsen har udgivet anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering af mennesker med funktionelle lidelser.

Sundhedsstyrelsen har set et behov for at løfte indsatsen i forhold til patienter med funktionelle lidelser, både hvad angår udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering. Vi har derfor udarbejdet faglige anbefalinger til organisering af området, efter input fra en bredt sammensat tværfaglig arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen har blandt andet drøftet, hvordan man indretter tilbud om udredning, behandling og rehabilitering mest hensigtsmæssigt, for eksempel hvilke fagfolk det er relevant at have i spil (læge, fysioterapeut, psykolog, ergoterapeut), og i hvilke situationer der skal sikres koordinering blandt disse fagfolk.

Vi håber, at arbejdet med anbefalingerne kan skabe mere afklaring på området, både omkring sygdomsopfattelse og faglige perspektiver, og at det øgede fokus kan hjælpe til med at løfte tilbuddene til patienterne og fjerne stigmatiseringen i både sundhedsvæsen og samfund.

Erfaringer fra Norge

I Norge har der været meget fokus på patienter med symptomer, der kan beskrives med diagnosen kronisk træthedssyndrom, og der er oprettet særskilte klinikker til behandling af de sværest ramte patienter med denne diagnose. Der anbefales nogle af de samme behandlingstiltag til patienterne, som der bruges i Danmark, herunder samtaleterapi og fysisk træning.

En norsk forskergrupper har desuden undersøgt sammenhænge mellem reaktioner i patienternes immunsystem og patienternes symptomer. I den forbindelse blev patienter med kronisk træthedssyndrom forsøgt behandlet med det immunhæmmende medikament Rituximab, hvilket gav lovende resultater. Desværre viser de foreløbige resultater fra et efterfølgende blindet lodtrækningsstudie, at der ikke er effekt sammenlignet med placebo.

Læs mere hos Helsedirektoratet i Norge

Opdateret 24 SEP 2019