xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Moderate til svære funktionelle lidelser

Hos patienter, hvor moderat-svær funktionel lidelse mistænkes, bør der være mulighed for at henvise til en specialiseret, helhedsorienteret og tværfaglig undersøgelse af patientens symptomer.

Patienter med svære funktionelle lidelser bør tilbydes en specialiseret og videnskabeligt dokumenteret behandling med inddragelse af alle relevante lægefaglige specialer (fx intern medicinske specialer, almen medicin, socialmedicin, psykiatri og neurologi), psykologer og fysioterapeuter samt relevante sundheds- og socialfaglige kompetencer.

I hver region anbefaler Sundhedsstyrelsen at der, afhængig af befolkningsgrundlaget, bør være et eller flere af sådanne specialiserede tværfaglige teams, som enten kan være deciderede specialafdelinger for funktionelle lidelser, murstensløse centre eller en kombination heraf. De specialiserede teams bør være lægeligt ledet og være forankret i somatiske sygehusafdelinger.

De fem regioner har ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger besluttet at etablere et tværfagligt specialiseret behandlingscenter for patienter med funktionelle lidelser i alle regioner. Centrene skal tilbyde specialiseret individuel behandling og desuden rådgive kommuner samt praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter eller psykologer fra praksissektoren, så de er rustet til at forebygge, udrede, behandle og genoptræne.

Opdateret 24 SEP 2019