xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Fakta om funktionelle lidelser

Funktionel lidelse bruges som samlebetegnelse for en række lidelser, der alle er kendetegnet ved, at personen har et eller flere fysiske symptomer, som påvirker funktionsevne og livskvalitet, og som ofte har et karakteristisk mønster. Et fælles kendetegn for funktionelle lidelser er, at de ikke kan påvises ved blodprøver, røntgenundersøgelser eller andre medicinske tests.

Funktionelle lidelser er hyppige, og de sværeste tilfælde, som rammer ca. 1-2 pct. af befolkningen, kan være invaliderende. Funktionelle lidelser kan komme til udtryk på vidt forskellige måder og i vidt forskellig sværhedsgrad.

Mange patienter med funktionelle lidelser oplever lange og usammenhængende udredningsforløb, som sjældent fører til tilbud om tilstrækkelig og effektiv behandling. Tilbud til patienter med funktionelle lidelser varierer væsentligt på tværs af landet og er flere steder manglende eller utilstrækkelige.

Symptomer

Alle mennesker vil opleve at have symptomer, der ikke kan forklares f.eks. hovedpine, ubehag i maven, smerter i bevægeapparatet, svimmelhed mv. Det betyder ikke, at alle mennesker har en funktionel lidelse, da symptomerne skal påvirke menneskets mulighed for at leve et normalt liv markant, for at der er tale om en funktionel lidelse. Man kan have vidt forskellige symptomer og sygdomsforløb.

For nogle starter lidelserne allerede i barndommen, for andre kan symptomerne starte senere i livet. Mange oplever at have et meget langvarigt sygdomsforløb. Nogle er præget af et enkelt symptom, mens andre har symptomer fra mange forskellige dele af kroppen. De sværest ramte kan være fuldstændigt invalideret af deres sygdom. For dem kan selv simple dagligdags gøremål såsom påklædning være en uoverskuelig opgave.

Mange mennesker med funktionelle lidelser vil opleve en ændring fra dag til dag og over tid i deres symptomer. Hos nogle mennesker forsvinder symptomerne af sig selv, hos andre kan information om tilstanden og behandling for den mindske symptomerne eller i nogle tilfælde helbrede patienten. Desværre er der også nogle patienter, der er præget livet igennem af deres symptomer.

Samlet set er funktionelle lidelser hyppige og årsag til stor lidelse for både den enkelte patient, de pårørende og kan være årsag til personlig, social og økonomisk krise. Trods dette er det ikke påvist, at mennesker med funktionelle lidelser lever kortere end mennesker uden funktionelle lidelser.

Funktionelle lidelser - anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering

Opdateret 24 SEP 2019