xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Materiale til fagfolk om kræftpakkeforløb

Pakkeforløb for kræft indeholder en række dokumenter, som tilsammen beskriver alt fra af indgangen til den konkrete kræftpakke samt udrednings- behandling- og opfølgningsforløbet – inklusive standardforløbstider.

I de kræftpakker, som er revideret i forbindelse med Kræftplan IV, er opfølgningsprogrammerne indarbejdet i kræftpakkeforløbene, mens forløbsbeskrivelserne i de kræftpakker, som ikke er revideret i forbindelse med Kræftplan IV, er fordelt i de to publikationer: Pakkeforløb og Opfølgningsprogram.

Det sundhedsfaglige indhold i pakkeforløbene og opfølgningsprogrammerne, herunder de kliniske beskrivelser, er i vid udstrækning baseret på de Danske Multidisciplinære Cancer Gruppers retningslinjer (kliniske retningslinjer på kræftområdet, som understøtter evidensbaseret klinisk beslutningstagning og bidrager til høj og ensartet kvalitet i kræftbehandlingen på tværs af landet). De enkelte patientforløb skal dog altid tage udgangspunkt i det enkelte menneskes sygdomsstadie og præferencer, og inddragelse, herunder fælles beslutningstagning, bør være et centralt element.

I kræftpakkebeskrivelserne og opfølgningsprogrammerne lægges der vægt på, at der i forløbet i samarbejde med patienten løbende foretages behovsvurdering, hvor der ved behov henvises til en afklarende samtale i kommunen eller igangsættes øvrige relevante rehabiliterings-, palliations- og/eller genoptræningsindsatser. De beskriver også rammerne for, hvordan der skal tages stilling til håndtering af senfølger og opsporing af tilbagefald. 

Oversigt over kræftpakkeforløb

Læs mere om begreber, forløbstider og monitering af kræftpakkeforløb og opfølgningsprogrammer (for fagfolk)

Opdateret 20 JAN 2022