xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Kræftplan III

Aftalen om Kræftplan III blev indgået i november 2010 og blev efterfølgende finansieret af finansloven for 2011. Kræftplan III fokuserer primært på de dele af patientens forløb, som ligger før og efter udredning og behandling i sygehusregi.

Med Kræftplan III blev det politisk besluttet at styrke indsatsen på kræftområdet. Kræftplan III fokuserede primært på de dele af patientens forløb, som ligger før og efter udredning og behandling i sygehusregi og skulle særligt føre til:

 • Hurtigere diagnostik ved mistanke om kræft samt styrkelse af den tidlige opsporing
 • Bedre efterforløb med et markant løft af rehabiliteringen og den palliative indsats
 • ·Øget overlevelse for danske kræftpatienter samt forbedring af livskvaliteten for patienterne både før, under og efter behandlingen

Sundhedsstyrelsen har haft følgende opgaver i forbindelse med Kræftplan III:

 • Udarbejdelse af en diagnostisk pakke for patienter med uspecifikke symptomer på kræft
 • Revidering af samtlige pakkeforløb for kræft, herunder styrkelse af forløbskoordinationen
 • Udarbejdelse af et forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og palliation
 • I forlængelse af forløbsprogrammet har en arbejdsgruppe vurderet muligheden for et fælles redskab til behovsvurdering
 • Udarbejdelse af anbefalinger for den palliative indsats både på det basale og specialiserede niveau
 • Udarbejdelse af et katalog over bedste praksis for palliative indsatser
 • Udarbejdelse af anbefalinger til sundhedspersoners møde med pårørende, med særligt fokus på børn og unge
 • Styrkelse af forebyggelsen af kræft
 • Styrkelse af danskernes kendskab til symptomer på kræft
Opdateret 16 APR 2019