xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Regionernes overholdelse af reglerne om maksimale ventetider på kræft- og hjerteområdet

Patienter med kræftsygdomme og visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom har ret til, at udredning og behandling igangsættes inden for en bestemt tidsperiode jævnfør reglerne om maksimale ventetider. Regionerne indberetter månedligt overskridelser af de maksimale ventetider til Sundhedsstyrelsen.

Bemærkning

På nuværende tidspunkt pågår et arbejde med at udarbejde et oplæg til en forstærket model for løbende og mere tidstro overvågning af ventetider og mulige overskridelser af de maksimale ventetider på kræftområdet. Et arbejde, der følger af Indenrigs- og Sundhedsministerens genopretningsplan for kræftområdet.

Nedenfor kan du finde opgørelser over overskridelser af reglerne om de maksimale ventetider. Hvis intet andet er angivet, er der tale om indberetninger på kræftområdet. Opgørelserne opdateres månedligt med tal fra seneste måned og eventuelle efterindberetninger. 

Sundhedsstyrelsen offentliggør desuden månedligt et notat, der beskriver regionernes overskridelser for seneste måned og eventuelle efterindberetninger. 

Undtagelser for indberetningspligt vedrørende helbredsmæssige forhold og patientønsker

Kravet om, at de enkelte regioner månedligt skal indberette hændelser til Sundhedsstyrelsen, hvor reglerne om maksimale ventetider ikke er overholdt, blev iværksat af Sundhedsstyrelsen i januar 2012 på baggrund af den daværende sundhedsministers beslutning. Indberetningspligten gælder alle hændelser, hvor reglerne om maksimale ventetider ikke er overholdt.

 

Der vil være tilfælde, som vedrører helbredsmæssige forhold og patientønsker, hvor reglerne vil være overholdt, selvom patienten ikke får tilbudt behandling inden for de maksimale ventetider. Der kan f.eks. være tale om, at patienten har anden samtidig sygdom (komorbiditet), som skal behandles, før det er lægefagligt forsvarligt at tilbyde behandling for patientens kræftsygdom. Der skal i alle tilfælde foretages en løbende lægefaglig revurdering af patientens tilstand og forhold, således at der kan gives tilbud om behandling inden for reglerne om maksimale ventetider, når patientens helbredstilstand tillader det. 

 

Derudover kan patienten ønske at udsætte udredning eller behandling, selvom der er tilbudt en tid inden for de maksimale ventetider. Patienten har ikke ret til at få en ny tid inden for den maksimale ventetid, men skal tilbydes en ny tid hurtigst muligt. I disse tilfælde, skal regionen ikke indberette overskridelsen til Sundhedsstyrelsen.

 

Har regionen imidlertid jævnfør reglerne i bekendtgørelsen § 8 stk. 1 tilbudt patienten at henvise til behandling på andet sygehus, men ønsker patienten ikke at blive henvist, og samtykker patienten samtidigt til behandlingstilbuddet på bopælsregionens sygehus, trods overskridelse af de angivne maksimale ventetider, så er reglerne om de maksimale ventetider overholdt.

Overskridelser af maksimale ventetider

2023

Region Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt
Nordjylland 1 0 1 1 0 1 4
Midtjylland 4 5 9 14 18 13 63
Syddanmark 1 0 0 0 4 3 8
Sjælland 3 0 1 5 2 1 12
Hovedstaden 1 3 7 9 3             26
I alt 10 8 14 27 33 21 113

Sundhedsstyrelsen har haft en særskilt proces med Region Midtjylland vedr. overskridelser af de maksimale ventetider i 2022 og 2023 på Mave- og Tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Disse er nærmere beskrevet i Redegørelse vedrørende udfordringer på Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital

 

Opdateret 25. september 2023:

 • Tal for juni 2023
 • Region Midtjylland har efterindberettet 23 overskridelser:
  • 3 overskridelser for februar (fra 2 til 5)
  • 4 overskridelser for marts (fra 5 til 9)
  • 3 overskridelser for april (fra 11 til 14)
  • 13 overskridelser for maj (fra 5 til 18)
 • Region Syddanmark har efterindberettet 3 overskridelser:
  • 1 overskridelse for januar (fra 0 til 1)
  • 2 overskridelser for maj (fra 2 til 4)
 • Region Sjælland har efterindberettet 2 overskridelser:
  • 2 overskridelser for januar (fra 1 til 3)
 • Region Hovedstaden har efterindberettet 5 overskridelser:
  • 5 overskridelser for april (fra 2 til 7)

 

Opdateret 24. august 2023:
 • Tal fra maj 2023

 

Opdateret 28. juni 2023:

 • Tal fra april 2023

 

Opdateret 14. juni 2023:

 • Tal fra marts 2023
 • Region Midtjylland har efterindberettet
  • 1 overskridelse for januar (fra 3 til 4)
  • 1 overskridelse for februar (fra 1 til 2)

 

Opdateret 27. april 2023:

 • Tal fra februar 2023
 • Region Midtjylland har efterindberettet:
  • 2 overskridelser for januar (fra 1 til 3)

 

Opdateret 7. marts 2023:

 • Tal fra januar 2023

 

Notater

Notat: overskridelser af maksimale ventetider juni 2023

Notat: overskridelser af maksimale ventetider maj 2023

Notat: overskridelser af maksimale ventetider april 2023

Notat: overskridelser af maksimale ventetider marts 2023

Notat: overskridelser af maksimale ventetider februar 2023

Notat: overskridelser af maksimale ventetider januar 2023

Efterindberetninger af overskridelser af reglerne om de maksimale ventetider i perioden februar 2022 - maj 2023


 

2022

Region Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt
Nordjylland 0 1 0 1 3 2 2 3 4 1 1 4 22
Midtjylland 10 5 6 9 26 12 9 4 1 12 13 9 116
Syddanmark 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 2 0 8
Sjælland 2 2 2 6 2 2 1 1 1 3 2 0 24
Hovedstaden 7 2 12 51
I alt 15 9 16 23 34 18 15 16 7 19 30 19 221

Sundhedsstyrelsen har haft en særskilt proces med Region Midtjylland vedr. overskridelser af de maksimale ventetider i 2022 og 2023 på Mave- og Tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Disse er nærmere beskrevet i Redegørelse vedrørende udfordringer på Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital

 

Opdateret 25. september 2023:

 • Region Nordjylland har efterindberettet 2 overskridelser:
  • 1 overskridelse i april (fra 0 til 1)
  • 1 overskridelse i august (fra 2 til 3)
 • Region Midtjylland har efterindberettet 22 overskridelser:
  • 1 overskridelse i april (fra 8 til 9)
  • 1 overskridelse i maj (fra 25 til 26)
  • 6 overskridelser i oktober (fra 6 til 12)
  • 9 overskridelser i november (4 til 13)
  • 5 overskridelser i december (fra 4 til 9)
 • Region Syddanmark har efterindberettet 2 overskridelser:
  • 2 overskridelser i november (fra 0 til 2)
 • Region Sjælland har efterindberettet 8 overskridelser:
  • 1 overskridelse i februar (fra 1 til 2)
  • 1 overskridelse i marts (fra 1 til 2)
  • 2 overskridelser i april (fra 4 til 6)
  • 2 overskridelser i maj (fra 0 til 2)
  • 1 overskridelse i juni (fra 1 til 2)
  • 1 overskridelse i november (fra 1 til 2)
 • Region Hovedstaden har efterindberettet 2 overskridelser 
  • 2 overskridelser i april (fra 5 til 7)

   

Opdateret 14. juni 2023: 

 • Region Nordjylland har efterindberettet 1 overskridelse for december (fra 3 til 4)
 • Region Midtjylland har efterindberettet 1 overskridelse for december (fra 3 til 4)

 

Opdateret 27. april 2023:

 • Region Nordjylland har efterindberettet:
  • 1 overskridelse for oktober (fra 0 til 1)
  • 1 overskridelse for december (fra 2 til 3)
 • Region Sjælland har efterindberettet:
  • 3 overskridelser for april (fra 1 til 4)

 

Opdateret 7. marts 2023:

 • Region Midtjylland har efterindberettet:
  • 1 overskridelse for december (fra 2 til 3)

 

Opdateret 2. februar 2023:

 • Tal fra december 2022
 • Region Midtjylland har efterindberettet:
  • 1 overskridelse fra november (fra 3 til 4)
 • Region Hovedstaden har efterindberettet
  • 1 overskridelse fra november (fra 11 til 12)

 

Opdateret 5. januar 2023:

 • Tal fra november 2022
 • Region Midtjylland har efterindberettet:
  • 1 overskridelse fra oktober (fra 5 til 6)

 

Opdateret 24. november 2022:

 • Tal fra oktober 2022
 • Region Nordjylland har efterindberettet:
  • 1 overskridelse fra september (fra 3 til 4)

Notater

Notat: overskridelser af maksimale ventetider december 2022

Notat: overskridelser af maksimale ventetider november 2022

Notat: overskridelser af maksimale ventetider oktober 2022

Notat: overskridelser af maksimale ventetider september 2022

Notat: overskridelser af maksimale ventetider august 2022

Notat: overskridelser af maksimale ventetider juli 2022

Notat: overskridelser af maksimale ventetider juni 2022

Notat: overskridelser af maksimale ventetider maj 2022

Notat: overskridelser af maksimale ventetider i april 2022 (version 2: 27. april 2023 | version 1: 31. maj 2022)

Notat: overskridelser af maksimale ventetider marts 2022

Notat: overskridelser af maksimale ventetider februar 2022

Notat: overskridelser af maksimale ventetider januar 2022

Efterindberetninger af overskridelser af reglerne om de maksimale ventetider i perioden februar 2022 - maj 2023


2021

Region Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt
Nordjylland 0 0 5 5 0 2 3 0 0 0 0 1 16
Midtjylland 25 2 0 3 2 5 3 2 0 7 5 7 61
Syddanmark 0 0 0 0 0 0 3 0 3 4 0 1 11
Sjælland 0 0 1 3 1 0 3 1 2 0 1 0 12
Hovedstaden 6 1 17 68 4 0 4 2 2 4 3 5 116
I alt 31 3 23 79 7 7 16 5 7 15 9 14 216

Opdateret 14. marts 2022:

 • Region Midtjylland har efterindberettet:
  • 5 overskridelser fra december (fra 2 til 7)  

Notater

Notat: overskridelser af maksimale ventetider december 2021

Notat: overskridelser af maksimale ventetider november 2021

Notat: overskridelser af maksimale ventetider oktober 2021

Notat: overskridelser af maksimale ventetider september 2021

Notat: overskridelser af maksimale ventetider august 2021

Notat: overskridelser af maksimale ventetider juli 2021

Notat: overskridelser af maksimale ventetider juni 2021

Notat: overskridelser af maksimale ventetider maj 2021

Notat: overskridelser af maksimale ventetider april 2021

Notat: overskridelser af maksimale ventetider marts 2021

Notat: overskridelser af maksimale ventetider februar 2021

Notat: overskridelser af maksimale ventetider januar 2021


2020

Region Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt
Nordjylland 0 0 1 2 1 0 5 0 0 2 1 1 13
Midtjylland 3 4 2 3 0 2 13 6 1 3 3 3 43
Syddanmark 8 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 14
Sjælland 6 3 1 0 3 0 1 1 0 1 0 1 17
Hovedstaden 20
1
3
1 0 10
8
3
3 56
I alt 37 8 7 6 4 13 22 15 2 9 10 10 143

Opdateret 1. juni 2021

 • Region Nordjylland har efterindberettet:
  • 1 overskridelse for december (fra 0 til 1) 

2019

Region Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt
Nordjylland 0 0 0 4 1 0 0 0 1 4 2 1 13
Midtjylland 4 5 5 15 11 6 2 8 3 2 2 9 72
Syddanmark 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 11 21
Sjælland 3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 4 15
Hovedstaden
6
3
6
2
2
0
1
2
2
0
5
30
I alt 15 7 10 27 15 9 2 10 7 8 12 30 152

Opdateret 20. marts 2020: opdatering er markeret med kursiv


2018­

Region Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt
Nordjylland 0 0 1 1 1 2 3 0 6 2 1 1</