xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Formularer til anmeldelse af smitsomme sygdomme

Her kan du finde information om anmeldelse af smitsomme sygdomme.

Læger og laboratorier skal anmelde visse smitsomme sygdomme til Statens Serum Institut og/eller Styrelsen for Patientsikkerhed.

Individuelt anmeldelsespligtige sygdomme – skriftlig anmeldelse (læger)

Læger skal anmelde visse sygdomme skriftligt til Styrelsen for Patientsikkerhed og/eller Statens Serum Institut i det elektroniske skema i Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2).

Ved elektronisk indberetning via SEI2 får Statens Serum Institut indberetningen, og kopi af indberetninger for relevante sygdomme sendes automatisk til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS).

Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v.

Individuelt anmeldelsespligtige sygdomme (Statens Serum Institut)

Nærmere kriterier for anmeldelse fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v.

Vejledning om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v.

Anmeldelse har hidtil været foretaget på papirformularerne 1515 og 4001-9 (for hiv) samt via www.ssi.dk for syfilis og gonorré, men fremover skal alle sygdomme (fraset MRSA) anmeldes elektronisk via SEI2.

MRSA kan p.t. ikke indberettes elektronisk, men et elektronisk skema er under udarbejdelse. MRSA skal således indtil videre fortsat anmeldes på papirformular 5001.

Anmeldelse af MRSA (Statens Serum Institut)

Telefonisk anmeldelse (læger)

Nogle af sygdommene skal endvidere anmeldes telefonisk til Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen har døgnvagt.

Kontaktoplysninger til Styrelsen for Patientsikkerhed

Telefonisk anmeldepligtige sygdomme

Laboratorieanmeldelse (laboratorier)

For nogle mikroorganismer og sygdomme er der obligatorisk indberetningspligt fra det diagnosticerende laboratorium.

Laboratorieanmeldelse (Statens Serum Institut) 
Opdateret 03 NOV 2022