xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

En sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade

Hvordan skal fremtidens akutte sundhedsindsats se ud, og hvad skal der til for, at alle borgere i hele landet oplever samme tryghed, når ulykken sker?

Det var et par af de spørgsmål, som blev drøftet mandag d. 3. december 2018 på Sundhedsstyrelsens konference om den akutte sundhedsindsats. Der var 400 deltagere på dagen, og dagen bød på både nationale og internationale perspektiver på den akutte sundhedsindsats.

Konferencen var et led i Sundhedsstyrelsens arbejde med at se på den akutte sundhedsindsats på tværs af det samlede sundhedsvæsen i et 10 årigt perspektiv. I arbejdet berøres blandt andet den almenmedicinske indsats i vagttid, akutindsats til mennesker med psykisk lidelse, akutsygehuset og fælles akutmodtagelse, det præhospitale område og samarbejdet med kommunerne og de kommunale akuttilbud.

Oplæg i plenum på konferencen kan ses her:

Janet Samuel

Steinar Hunskår

Nathan Proudlove

Oplæg fra de fem parallelle workshops kan ses her:

Kvalitet og kompetencer i den telefoniske visitation

Den akutte sundhedsindsats til mennesker med psykisk lidelse

Akutsygehuset

Den præhospitale indsats

Den præhospitale indsats

Samarbejdet med kommunerne


Det fulde program fra dagen kan ses her

Tak for deltagelse.