xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Temadage om forældreinvolvering og rusmiddelforebyggelse

Sundhedsstyrelsen og Center for Forebyggelse i praksis inviterer til to temadage, der sætter fokus på viden og erfaringer, der er gjort i de første to år af pilotfasen i ”Fælles om ungelivet”

Fælles om ungelivet er et partnerskab mellem Sundhedsstyrelsen og Trygfonden med en fælles vision om, at danske unge skal have et godt ungeliv, hvor rusmidler ikke spiller en markant rolle. Frem til 2023 er projektet i en pilotfase, hvor partnerskabet samarbejder med de fem pilotkommuner Aalborg, Silkeborg, Odder, Sorø og Gentofte og hvor fokus er på at udvikle et modelkoncept for, hvordan kommuner med afsæt i beskyttende faktorer og i tæt samarbejde med forældre og andre lokale aktører, herunder fx det organiserede fritidsliv, kan være med til at styrke den rusmiddelforebyggende indsats målrettet børn og unge.

Formålet med temadagene er at udbrede viden og erfaringer fra Fælles om ungelivet til andre kommuner, mhp. at dele ny viden og erfaringer ift. at styrke rusmiddelforebyggelsen i egen kommune, og samtidig give inspiration og sparring tilbage til projektets pilotkommuner.

Indhold af temadagen

Temadagen vil veksle mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelser:

  • Erfaringsudveksling mellem de deltagende kommuner om rusmiddelforebyggelsen i egen kommune
  • Hvordan arbejder Fælles om ungelivet med organisering og forankring af opgaven i egen kommune?
  • Datadreven samskabelse i Fælles om ungelivet - fagligt oplæg og fælles drøftelse v/ pilotkommunerne fra projektet
  • Forældreinddragelse i Fælles om ungelivet- fagligt oplæg og fælles drøftelse v/ pilotkommunerne fra projektet
  • Gruppearbejde – udvikling af indsatsen i egen kommune

Målgruppe for temadagen

Ledere, planlæggere og fagpersoner på det kommunale forebyggelsesområde og med ansvar for alkohol- og rusmiddelforebyggelsen, herunder SSP, skoleområdet, samt øvrige nøglemedarbejdere, der arbejder med rusmiddelforebyggelse. Det anbefales at flere deltager fra samme kommune mhp. at styrke det tværfaglige arbejde.

Deltagelse er gratis og tilmelding senest to uger før afholdelse. Der er plads til 40 deltagere på hver af temadagene, og pladser tildeles efter ’først til mølle’. Endeligt program og deltagerliste sendes ud til deltagerne senest en uge før afholdelse.

Tilmeld dig her